Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Manglende kompetenceopnåelse/ længerevarende fravær

Ansvaret for et godt uddannelsesforløb ligger både hos uddannelseslægen og hos afdelingen/praksis. Uddannelseslægen skal selv være aktivt opsøgende og skal også holde sig orienteret om de krav, der stilles i uddannelsesforløbet. Afdelingen/praksis er på sin side forpligtet til at gøre uddannelse til en naturlig del af hverdagen og derigennem sikre, at de planlagte kompetencer kan opnås indenfor den afsatte tid.

Undervejs i den lægelige videreuddannelse kan man både som uddannelseslæge og som afdeling/praksis støde på såvel store som små problemer. Det kan blandt andet resultere i manglende kompetenceopnåelse. I dokumentet 'Arbejdsgang Øst' kan du orientere dig om muligheder og ansvarsfordeling i forbindelse med manglende kompetenceopnåelse eller uhensigtsmæssige forløb.

I hvilke situationer kan det ske at kompetencer ikke opnås som planlagt:

  • ​​Pga. længerevarende sygdom
  • ​Uddannelseslægen har vanskeligt ved at opnå ét eller flere mål indenfor de syv lægeroller
  • ​Der er personlige eller adfærdsmæssige problemer hos uddannelseslægen

  • Hvis en afdeling/praksis ikke kan ”levere” én eller flere af de planlagte kompetencer

  • ​Hvis en afdeling/praksis ikke lever op til sin uddannelsesforpligtelse

I mange tilfælde betyder manglende kompetenceopnåelse ikke, at uddannelsesforløbet i sig selv kan karakteriseres som et uhensigtsmæssigt forløb. Dette gælder fx i de tilfælde, hvor der alene skal foretages ændringer i ansættelsesperioderne, eller hvor en enkelt kompetence flyttes fra et uddannelseselement til et andet.

I alle situationer hvor kompetencer ikke opnås som planlagt, skal der ske en justering af uddannelsesplanen og evt. af uddannelsesforløbet. Dette er beskrevet i Vejledning 10024 af 08/12/2021 ’Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse’.​

Der er kun få alvorlige uhensigtsmæssige forløb (ca. 3-5%), hvor større indsatser og ændringer som f.eks. forlængelse eller opsigelse er nødvendige.

Der findes særskilt materiale fra alle regioner omkring håndteringen af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb under 'Nyttige links'.

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsesmæssige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte 'Sekretariatets medarbejdere'.

Opdateret 08/11-22

Tlf: 38 66 99 30​