Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Kompetencevurderingskursus​

Obligatorisk kursus i den ny målbeskrivelse for tutorlæger, der får introlæger eller hoveduddannelseslæger.

I januar 2014 tog vi den nye målbeskrivelse i almen medicin i brug. Den indeholder færre mål og samtidig nye måder kompetencer skal godkendes på. Du vil blive "klædt på " til at løfte opgaven med at uddanne de kommende speciallæger i almen medicin.

Kurset er gratis og der søges efteruddannelsesfonden om tilskud svarende til ½ kursus dag.​

NÆSTE KURSUS:

Datoen for næste kursus er endnu ikke planlagt.


​​Når der er fundet en ny dato, opdateres denne side med dato og tilmelding.

Program​

​Sandwich efter bestilling fra kl. 12.30 – bestillingen skal ske ved tilmelding. Kurset er kl. 13.00 til 18.00. Der vil blive indlagt pauser til kaffe, kage, snak og stræk. 

Kurset er meget interaktivt, med rollespil, video og meget erfaringsudveksling, og er derfor uegnet til online undervisning. Det er derfor kun muligt at deltage ved fremmøde. Medbring gerne egen computer.

Velkomst og indledning 

Hvordan er det at være Tutorlæge 

Hvad skal jeg vide og hvor finder jeg det? 

Den nye målbeskrivelse -  Kompetencevurderings redskaberne vil blive gennemgået:

KV1 - den strukturerede vejledersamtale 

KV2 - den strukturerede observation af en konsultation 

KV3 - 360 gr feedback 

KV4 - Struktureret observation af en procedure 

KV5 - Vurdering af refleksionsevnen Uhensigtsmæssige forløb Opsamling, afslutning og evaluering 

Medbring IPad eller PC, som vi skal bruge i arbejdet med dokumenterne.

Desuden skal du medbringe udskrevne skemaer til brug for de enkelte kompetencevurderingsredskaber. Desværre har sekretariatet for lægelig videreuddannelse ikke mulighed for at kopierer materiale for os.

Skemaerne findes på DSAM’s hjemmeside under uddannelse. Gå ind på specialeuddannelsen i almen medicin, derefter på kompetencevurdering og her findes de fem kompetencevurderingsredskaber og under det enkelte findes, med blåt, de skemaer, vi skal bruge.
https://www.dsam.dk/uddannelse/specialeuddannelsen-i-almen-medicin/kompetencevurdering

Venlig hilsen og på gensyn 

Uddannelseskoordinatorerne 

Jesper Nielsen og Nhat Ngo

Opdateret 12/2-24

Tlf: 38 66 99 30​