Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Grundkursus for tutorlæger​

Kurset er obligatorisk og arrangeres af regionens almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMU’er), som også fungerer som kursusledere.

Kurset er gratis.

Målgruppen er helt nye tutorer og tutorlæger, der kun har haft få forløb med uddannelseslæger.

Tilmelding til grundkurset skal ske til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse  (www.laegeuddannelsen.dk)  

Wendy Mikkelsen, e-mail: wjm@regionh.dk


Foreløbig program for dagen:

​​

 • Velkomst
 • KBU-læger
 • Introduktionslæger
 • Hoveduddannelseslæger
 • Uddannelseslæge.dk ved Christina
 • Fordeling af uddannelseslæger ved Wendy

Pause

 • Hvad er en god tutor
 • DSAMs krav til tutorlæger i almen praksis
 • Supervision af din uddannelseslæge

Pause

 • Samtalerne – kemisamtale, introduktions-, midtvejs- og slutevaluering
 • Undervisningsdage(KBU), Temadage, Netværksmøder
 • Vagter i 1813
 • Kurser og forskningstræning
 • Supervision – samlet for alle fase 3 læger

Pause

 • Køreplan for ny uddannelseslæge
 • Kvalifikationskort
 • Arbejdsgiver funktionen – fravær, ferieforsikring og løn
 • Problematiske forløb

Der vil være forplejning.

Husk at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan deltage. 

​​

​Med venlig hilsen

Nanna Hartmann

Almen medicinske uddannelseskoordinatorer i Region Hovedstaden​

Tlf: 38 66 99 30​