Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Nedsat tid/ deltid

Ifølge Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 96 af 02/02/2018 § 13 er uddannelsesstillinger normalt fuldtidsstillinger. Hvis du ønsker at arbejde på deltid under din speciallægeuddannelse, kan uddannelsesstillinger på deltid imødekommes såfremt de(n):

1) finder sted i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller forældreorlov

2) godkendes, når særlige personlige forhold taler herfor

3) godkendes såfremt deltidsansættelsen kombineres med forskningsansættelse inden for det sundhedsvidenskabelige område. 

Ansættelsesgraden skal være 50 % (18½ time/uge) eller derover. 

​​​

Procedure for ansøgning om deltidsansættelse:

Uddannelseslægens opgave:​

  • Du skal have skriftligt tilsagn fra samtlige afdelinger/praksis, der berøres af ændringen
  • Skriv en ansøgning om deltid inklusiv begrundelse til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
  • Ansøgningen skal indeholde skriftlige tilsagn fra de respektive afdelinger/praksis, som viser, at du kan frigives i forhold til din oprindelige ansættelsesaftale og ansættes på deltid i en forlænget ansættelsesperiode
  • Der skal i samarbejde med afdelingen/erne udarbejdes en ny uddannelsesplan, der tager højde for, hvordan målbeskrivelsens kompetencer kan opnås i en deltidsansættelse

Sekretariatets opgave:

  • Hvis ansættelse på deltid godkendes af afdelingen, er det Sekretariatets opgave at udarbejde en revideret uddannelsesaftale
  • Forlængelsen beregnes på baggrund af den ønskede ansættelsesgrad
  • Hvis afdelingerne ikke godkender forslaget til det nye uddannelsesforløb, gives der afslag på ansøgningen om deltid, med mindre forløbet kan godkendes med en justering
  • Afgørelsen videresendes til dig og de involverede afdelinger. Du får en tillægsaftale i pdf. via www.videreuddannelsen.dk

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​