Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Karrierevejledning

Karrierevejledning er hjælp til at træffe det bedste specialevalg og hjælp til at løse de udfordringer, du kan opleve i din lægekarriere. Det er vigtigt, at du selv tager ansvar for at få karrierevejledning, så du får den bedst mulige fra starten af din karriere. Nedenfor er oplistet forskellige muligheder for at få karrierevejledning.


Arbejdspladsen
Den vigtigste karrierevejledning foregår på arbejdspladsen, hvor du i dialog med vejleder og kolleger afprøver, om det er det rigtige speciale for dig. Du kan bede din vejleder eller uddannelsesansvarlige om karrierevejledning og få en konstruktiv samtale om din fremtid. Det er en fordel, hvis du selv forbereder samtalen og ved, hvilke punkter du gerne vil have sparring omkring.

Videreuddannelsessekretariatet

Sekretariatet kan svare på spørgsmål om fakta vedrørende mulighederne og reglerne på uddannelsesområdet. F.eks. kan vi hjælpe med svar på spørgsmål om opslåede og besatte stillinger og vi har viden om specialernes ansættelsesprocedurer til hoveduddannelserne.
Kontakt tlf. 3866 9930 eller mail: laegeuddannelsen@regionh.dk 


Yngre Læger

Ved spørgsmål om rettigheder, overenskomst eller inspiration til din videre karriere, så anbefales du at søge rådgivning hos Yngre Læger. Her kan du bl.a. hente inspiration ift. karriere og uddannelse og få hjælp til specialevalg. Der er endvidere mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet og løbende modtage information om uddannelses- og arbejdsliv for yngre læger.

Du er altid velkommen til at kontakte Videreuddannelsessekretariatet, hvis du er tvivl om specialevalg eller hvis du oplever problemer i løbet af lægeuddannelsen.

Karrieredagen

Hvert år i uge 41 afholder Videreuddannelsessekretariatet sammen med Københavns Universitet en Karrieredag. Karrieredagen er et stort arrangement, hvor de enkelte specialer og relevante virksomheder er repræsenteret ved hver deres stand. Her kan du få information og stille spørgsmål til de yngre læger indenfor specialet og til relevante virksomhedsrepræsentanter.

Infomøde for KBU

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse afholder 2 gange om året et informationsmøde/karrierevejledning for medicinstuderende på 6. semester på kandidatuddannelsen. På mødet deltager bl.a. en postgraduat klinisk lektor i Klinisk Basisuddannelse (KBU) samt en repræsentant for Yngre Læger. Her kan du få svar på spørgsmål om systemet basislaege.dk og de forskellige KBU-forløb.

Københavns Universitet

Endelig er der mulighed for at kontakte studie- og karrierevejledningen på SUND, Københavns Universitet.​

Find mere information via links under 'Vigtig info'.

Opdateret 04/05-23

Tlf: 38 66 99 30​