Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Nyheder​

 • Funktionstid (25. juni 2019)
  Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 indgået aftale om, at der indtil 1. april 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

  • alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010
Disse to grupper kan frit søge alle opslåede hoveduddannelsesforløb.
Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse.

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes.
Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Da disse grupper ikke har haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring, har Danske Regioner og Yngre Læger givet generel dispensation for denne bestemmelse til og med 31. marts 2021.
​​
Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her
https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger

 • 6 års fristen (1. maj 2019)
  6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019.
  ​​Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse. (§ 10 i BKG nr. 96 af 2/2-2018 er ophævet).​

Opdateret 25/6-19​

Tlf: 38 66 99 30​