Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Det Regionale Råd

Ifølge bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 omhandlende de regionale råd for lægers videreuddannelse, samt ændringen af lægeloven fra år 2000, skal regionerne nedsætte et Regionalt Videreuddannelsesråd for Læger i hver af de tre videreuddannelsesregioner, Øst, Syd og Nord.

Formålet med rådets arbejde er at:

  • Sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
  • Sikre anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder
  • Sikre en smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb
  • Foretage en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten.

Det Regionale Råd i Region Øst består foruden en formand af repræsentanter for Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder uddannelsessøgende læger, praktiserende læger og uddannelsesgivende læger. Desuden er Færøerne samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet repræsenteret i rådet. Rådet består af i alt 17 medlemmer.

Formanden udpeges af Region Sjælland og Region Hovedstaden i fællesskab, og er samtidig rådets repræsentant i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådet mødes 4 gange om året og sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.

Rådets formand er Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon

Tlf. 57 87 52 04 / Mobil 21 22 22 90, E-post pdc@regionsjaelland.dk

 

Den aktuelle medlemsoversigt fremgår af såvel mødeindkaldelser som af referater.​

Opdateret 15/5-19​

Nyttige links:

​Kommende møder:

d. 1. oktober 2019

d. 25. november 2019

Tlf: 38 66 99 30​