Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Lægeuddannelsen på Bornholm

Bornholm er en del af Region Hovedstaden. På de fleste områder fungerer uddannelsen som i resten af regionen, men vi tilstræber at tilbyde så meget af undervisningen på Bornholm som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten. De færreste ønsker at rejse mere end nødvendigt i hverdagen. Almen praksis på Bornholm, Bornholms Hospital, Psykiatrisk Center Bornholm og pædiatrisk speciallægepraksis udgør uddannelsesstederne. Her uddannes KBU-læger, introlæger i almen medicin, intern medicin og psykiatri, speciallæger i almen medicin, og Psykiatrisk Center Bornholm varetager en del af hoveduddannelsen i psykiatri. Alle stillinger opslås på www.sundhedsjobs.dk sammen med de øvrige stillinger i Region H.

KBU-læger:
​De obligatoriske tværfaglige kurser i kommunikation, pædagogik 1 og akutmedicin foregår på CAMES. Alle KBU-læger deltager i den almenmedicinske uddannelse, som tilbydes en eftermiddag om måneden, reglen er den 3. tirsdag i alle måneder bortset fra juli. Alle KBU-læger deltager i overlægeundervisningen på Bornholms Hospital en eftermiddag månedligt, reglen er den 2. tirsdag i måneden.

I-læger i almen medicin:
​Introlægerne deltager i de tværfaglige kurser (pædagogik 2) og introkursus for introlæger. Resten af undervisningen foregår lokalt på Bornholm, dels ved deltagelse i månedlige undervisningseftermiddagene sammen med KBU-lægerne, dels ved deltagelse i fem årlige hele temadage fælles for I- og H-læger.

H-læger i almen medicin:
​Fase 1,2 og 3 foregår i almen praksis på Bornholm. Hospitalsdelen er bygget op med 12 måneders kir/gyn, 8 måneders intern medicin, 4 måneders pædiatri med 3 måneder hos praktiserende speciallæge og 1 måneds akut pædiatri i Herlev eller Hillerød og 6 måneders psykiatri.Specialekursus, tværfaglige kurser (SOL 1, 2 og 3) og forskertræning foregår centralt. Lokalt arrangeres fem årlige temadage for I- og H-læger. ”Supervision af fase 3-læger” er et flerårigt forløb i supervisionsgruppe for alle H-læger med en psykiater som supervisor. Fase 2- og 3-læger inviteres til klynge- og PLO-møder lokalt og har derudover egen junior-DGE-gruppe, kaldet DUPLO.

Fakta om Bornholm:
​Der er mulighed for lægeboliger tæt ved Bornholms Hospital. Du er tæt på øvrige kolleger og kun 30 min. fra København. Her er godt for børn, et unikt uddannelsessted, en stærk almen praksis-sektor, nært samarbejde med Bornholms Hospital og flere solskinstimer end resten af landet. Se mere om lægeboliger under www.bornholmshospital.dk. På https://næstestopbornholm.dk kan du læse en masse om at flytte til Bornholm, og du kan finde tilflytterkonsulent Rune Holm, som er meget hjælpsom. Der er praktiske oplysninger om rejseveje, kultur og foreningsliv, skoler og uddannelser, boliger og meget mere.

Hvorfor vælge Bornholm?
Vi har et godt socialt sammenhold, og vi forsøger at have fælles aktiviteter: deltagelse i Nordisk Kongres for Almen Medicin, Lægedage og andre rejser. Vi kender hinanden og har brug for engagerede læger, som vil indgå i samarbejde.

Kontaktpersoner:

DYNAMU Andreas Thybo, andreasthybo@gmail.com 

AMU Anette Boll Møller, anette.moeller@dadlnet.dk
Sekretær i videreuddannelsesrådet Claus Elbæk Mortensen claus.elbaek.mortensen@regionh.dk

​Opdateret 20/9-2022

Tlf: 38 66 99 30​