Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Lægeuddannelse i Region Sjælland

Lægeuddannelsen har ansvaret for samarbejdet og koordineringen omkring den lægelige videreuddannelse I Region Sjælland. Herudover varetager enheden:​

  • Betjening af Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland
  • Håndtering af afbrudte og problematiske forløb inden for alle stillingsgrupper, når de ikke kan klares på sygehusene/afdelingerne eller i almen praksis
  • Ansættelse af AMU-er, Praksisreservelægekoordinatorer og samarbejdet med primær sektor, herunder bl.a. dimensionering af uddannelseskapaciteten, koordinering mellem koordinatorerne, rekruttering af praksis-tutorer, kursusvirksomhed for disse
  • Koordinering og samarbejde med Videreuddannelsesrådet i Region Øst og videreuddannelsessekretariatet for Region Hovedstaden
  • Deltagelse i forskellige centrale arbejdsgrupper i f.eks. Sundhedsstyrelsen, Region Øst og Danske Regioner
  • Udarbejdelse af budget vedr. uddannelsesområdet, bl.a. vedr. nye stillinger m.v.
  • Samarbejde med uddannelsesafdelingen om kursusindhold og planlægning, herunder vejlederkurser etc.
  • Overordnet monitorering af kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland
  • Opslag og besættelse af Almen Medicinske introduktions og hoveduddannelsesstillinger​​

Opdateret 23/6-21

Tlf: 38 66 99 30​