Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland er oprettet som rådgivende råd i regi af Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse. Rådets sammensætning er som følger:​

 • ​Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge sygehuse, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Nykøbing F. Sygehus samt Psykiatrien
  • 1 lægefaglig direktør / direktør fra hvert sygehus
  • 5 uddannelsesansvarlige overlæger (tværgående speciale- og PKL repræsentativt)
 • ​2 praksisuddannelseskoordinatorer (PUK) fra Region Sjælland
 • ​2 repræsentanter fra Yngre Læger fra Region Sjælland
 • ​1 repræsentant fra Det nære sundhedsvæsen
 • ​1 uddannelseschef / uddannelseskonsulent fra Center for Uddannelse og Kompetence (CUK)
 • 1 sundhedsfaglig chef fra Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse (formand)
 • ​1 - 2 konsulenter fra fra Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse

Formanden er medlem af videreuddannelsesrådet for Region Øst, og repræsenterer Region Øst i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Opgaverne for Det Centrale Videreuddannelsesråd i Region Sjælland er:​

 • ​at være rådgivende i alle spørgsmål vedrørende den lægelige videreuddannelse i forhold til regionens ledelsesfora og Regionsrådet
 • ​at bidrage til at styrke den lægelige videreuddannelse på alle sygehusgeografier samt i regionens almene praksis og speciallægepraksis
 • ​at koordinere og ensrette den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland gennem fastlæggelse af fælles mål og strategier
 • ​at sikre og monitorere den overordnede kvalitet af videreuddannelsen - herunder forholde sig til evaluering af uddannelsen (Evaluer.dk, Inspektorrapporter etc.)
 • ​at sikre samarbejde og koordinering med Region Øst, herunder videreuddannelsesrådet og sekretariatet, de fire øvrige regioner, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen etc.
 • ​at indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Hovedstaden ift. fordeling af opgaverne
 • ​at synliggøre og profilere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland mhp. rekruttering og fastholdelse.

Medlemmer af Det Centrale Videreuddannelsesråd 2018-2019:

Psykiatrien

Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Uddannelsesansvarlig overlæge Sidse Marie Hemmingsen Arnfred

Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge

Chef for klinisk optimering Louise Isager Rabøl

Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod

Holbæk Sygehus

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen

Uddannelsesansvarlig overlæge David Høen-Beck

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Vicedirektør - afventer

1. reservelæge, YL uddannelsesansvarlig Søs Wollesen 

Nykøbing F Sygehus

Vicedirektør Thomas Houe

Uddannelsesansvarlig afdelingslæge Helle Nielsen

Yngre Læger - Lægekredsforeningen Sjælland

Reservelæge Kasper Kjær Gasbjerg

Reservelæge Mathias Scher Møllehave

Praksisudvalget - Lægekredsforeningen Sjælland

​Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør

Praktiserende læge Eva Bonde Jacobsen

Region Sjælland - Det nære sundhedsvæsen

Chefkonsulent Lise Åkerman

Region Sjælland - Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling

Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse

Region Sjælland - Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse

Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Specialkonsulent Trine Saida

Uddannelsessekretær Lisbet Garmann

Opdateret 18/6-19​

Tlf: 38 66 99 30​