Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland er oprettet som rådgivende råd i regi af Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse. Rådets sammensætning er som følger:​

 • ​Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge sygehuse, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Nykøbing F. Sygehus samt Psykiatrien
  • 1 lægefaglig direktør / direktør fra hvert sygehus
  • 5 uddannelsesansvarlige overlæger (tværgående speciale- og PKL repræsentativt)
 • ​2 praksisuddannelseskoordinatorer (PUK) fra Region Sjælland
 • ​2 repræsentanter fra Yngre Læger fra Region Sjælland
 • ​1 repræsentant fra Det Nære Sundhedsvæsen
 • ​1 uddannelseschef / uddannelseskonsulent fra  HR Uddannelse og Udvikling
 • 1 sundhedsfaglig chef fra Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse (formand)
 • ​1 - 2 konsulenter fra fra Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse

Formanden er medlem af videreuddannelsesrådet for Region Øst, og repræsenterer Region Øst i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Opgaverne for Det Centrale Videreuddannelsesråd i Region Sjælland er:​

 • ​at være rådgivende i alle spørgsmål vedrørende den lægelige videreuddannelse i forhold til regionens ledelsesfora og Regionsrådet
 • ​at bidrage til at styrke den lægelige videreuddannelse på alle sygehusgeografier samt i regionens almene praksis og speciallægepraksis
 • ​at koordinere og ensrette den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland gennem fastlæggelse af fælles mål og strategier
 • ​at sikre og monitorere den overordnede kvalitet af videreuddannelsen - herunder forholde sig til evaluering af uddannelsen (Evaluer.dk, Inspektorrapporter etc.)
 • ​at sikre samarbejde og koordinering med Region Øst, herunder videreuddannelsesrådet og sekretariatet, de fire øvrige regioner, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen etc.
 • ​at indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Hovedstaden ift. fordeling af opgaverne
 • ​at synliggøre og profilere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland mhp. rekruttering og fastholdelse.

Medlemmer af Det Centrale Videreuddannelsesråd  pr. september 2019:

Psykiatrien

Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Overlæge PhD Ane Bonnerup Vind

Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge

Vicedirektør Jesper Gyllenborg 

Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod

Holbæk Sygehus

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen

Uddannelsesansvarlig overlæge Anders Krusenstjerne-Hafstrøm

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Vicedirektør Henrik Stig Jørgensen

Uddannelsesansvarlig overlæge  Henrik Torup

Nykøbing F Sygehus

Vicedirektør Thomas Houe

Uddannelsesansvarlig afdelingslæge Helle Nielsen

Yngre Læger - Lægekredsforeningen Sjælland

Reservelæge Jean Strandlod

Reservelæge Stine Madsen-Østerbye

Praksisudvalget - Lægekredsforeningen Sjælland

​Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør

Praktiserende læge Eva Bonde Jacobsen, Viby Sj.

Region Sjælland - Det Nære Sundhedsvæsen

Chefkonsulent Lise Åkerman

Region Sjælland -  Koncern HR Uddannelse og Udvikling

Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse

Region Sjælland - Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse

Chef for Lægeuddannelse Marit K. Buccarella 

Teamleder  - Anna Sofie Lai Christiansen

Opdateret  24/2 2020

Tlf: 38 66 99 30​