Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland er oprettet som rådgivende råd i regi af Lægeuddannelsen. Rådets sammensætning er som følger:​

 • ​Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge sygehuse, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Nykøbing F. Sygehus samt Psykiatrien
  • 1 lægefaglig direktør / direktør fra hvert sygehus
  • 5 uddannelsesansvarlige overlæger (tværgående speciale- og PKL repræsentativt)
 • ​2 praksisuddannelseskoordinatorer (PUK) fra Region Sjælland
 • ​2 repræsentanter fra Yngre Læger fra Region Sjælland
 • ​1 repræsentant fra Det Nære Sundhedsvæsen
 • ​1 uddannelseschef / uddannelseskonsulent fra  HR Uddannelse og Udvikling
 • 1 sundhedsfaglig chef fra Data og udviklingsstøtte, Lægeuddannelse (formand)
 • ​1 - 2 konsulenter fra fra Data og udviklingsstøtte, Lægeuddannelse

Formanden er medlem af videreuddannelsesrådet for Region Øst, og repræsenterer Region Øst i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Opgaverne for Det Centrale Videreuddannelsesråd i Region Sjælland er:​

 • ​at være rådgivende i alle spørgsmål vedrørende den lægelige videreuddannelse i forhold til regionens ledelsesfora og Regionsrådet
 • ​at bidrage til at styrke den lægelige videreuddannelse på alle sygehusgeografier samt i regionens almene praksis og speciallægepraksis
 • ​at koordinere og ensrette den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland gennem fastlæggelse af fælles mål og strategier
 • ​at sikre og monitorere den overordnede kvalitet af videreuddannelsen - herunder forholde sig til evaluering af uddannelsen (Evaluer.dk, Inspektorrapporter etc.)
 • ​at sikre samarbejde og koordinering med Region Øst, herunder videreuddannelsesrådet og sekretariatet, de fire øvrige regioner, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen etc.
 • ​at indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Hovedstaden ift. fordeling af opgaverne
 • ​at synliggøre og profilere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland mhp. rekruttering og fastholdelse.

Medlemmer af Det Centrale Videreuddannelsesråd  2022:

Psykiatrien

Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Uddannelseskoordinerende overlæge Christina Augusta Buchholt Renstrøm

Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge

Konstitueret vicedirektør Henrik Møller

Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod

Holbæk Sygehus

Vicedirektør Dan Brun Petersen

Uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Mallet

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Vicedirektør Henrik Stig Jørgensen

Uddannelsesansvarlig overlæge  Henrik Torup

Nykøbing F Sygehus

Vicedirektør Peder Gunner Fabricius

Uddannelsesansvarlig overlæge Helle Nielsen

Yngre Læger - Lægekredsforeningen Sjælland

Reservelæge Jean Strandlod

Reservelæge Stine Madsen-Østerbye

Praksisudvalget - Lægekredsforeningen Sjælland

​Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør

Region Sjælland - Det Nære Sundhedsvæsen

Enhedschef Søren Wistisen Rasmussen

Region Sjælland -  Koncern HR Uddannelse og Udvikling

Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse

Region Sjælland - Data og udviklingsstøtte, Lægeuddannelse

Chef for Lægeuddannelse Marit K. Buccarella

Konsulent Jeanette Espensen

Opdateret  18/3 2022

Tlf: 38 66 99 30​