Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland er oprettet som rådgivende råd i regi af Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse. Rådets sammensætning er som følger:​

 • ​Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge sygehuse, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Nykøbing F. Sygehus samt Psykiatrien
  • 1 lægefaglig direktør / direktør fra hvert sygehus
  • 5 uddannelsesansvarlige overlæger (tværgående speciale- og PKL repræsentativt)
 • ​2 praksisuddannelseskoordinatorer (PUK) fra Region Sjælland
 • ​2 repræsentanter fra Yngre Læger fra Region Sjælland
 • ​1 repræsentant fra Det nære sundhedsvæsen
 • ​1 uddannelseschef / uddannelseskonsulent fra Center for Uddannelse og Kompetence (CUK)
 • 1 sundhedsfaglig chef fra Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse (formand)
 • ​1 - 2 konsulenter fra fra Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse

Formanden er medlem af videreuddannelsesrådet for Region Øst, og repræsenterer Region Sjælland i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Opgaverne for Det Centrale Videreuddannelsesråd i Region Sjælland er:​

 • ​at være rådgivende i alle spørgsmål vedrørende den lægelige videreuddannelse i forhold til regionens ledelsesfora og Regionsrådet
 • ​at bidrage til at styrke den lægelige videreuddannelse på alle sygehusgeografier samt i regionens almene praksis og speciallægepraksis
 • ​at koordinere og ensrette den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland gennem fastlæggelse af fælles mål og strategier
 • ​at sikre og monitorere den overordnede kvalitet af videreuddannelsen - herunder forholde sig til evaluering af uddannelsen (Evaluer.dk, Inspektorrapporter etc.)
 • ​at sikre samarbejde og koordinering med Region Øst, herunder videreuddannelsesrådet og sekretariatet, de fire øvrige regioner, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen etc.
 • ​at indgå i et ligeværdigt samarbejde med Region Hovedstaden ift. fordeling af opgaverne
 • ​at synliggøre og profilere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland mhp. rekruttering og fastholdelse.

Medlemmer af Det Centrale Videreuddannelsesråd 2016:

Psykiatrien

Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Uddannelsesansvarlig overlæge Sidse Marie Hemmingsen Arnfred

Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge

Vicedirektør Beth Lilja

Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod

Holbæk Sygehus

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen

Uddannelsesansvarlig overlæge David Høen-Beck

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Vicedirektør Vagn Bach

1. reservelæge, YL uddannelsesansvarlig Søs Wollesen 

Nykøbing F Sygehus

Vicedirektør Thomas Houe

Uddannelsesansvarlig afdelingslæge Helle Nielsen

Opdateret 15/5-19​

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse​ ØST

Kildegårdsvej 28, opg. 63 st., 2900 Hellerup

Telefon: 38 66 99 30

EAN-nummer: 5798000384101