Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Ansættelsesforhold - diverse blanketter

Pulje til kvalitetsudvikling af Yngre Lægers Videreuddannelse - Region Sjælland Syd

Uddannelseslæger ansat ved Nykøbing F., Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har mulighed for at søge op til 4 dages uddannelsesrelevante kursusdage med løn, pr. halve års ansættelse, ud over obligatoriske kurser. Se nærmere i nedenstående D4 vejledning (inkl. link til ansøgnings- og afregningsbilag)

Næstved-Slagelse-Ringsted sygehus- og praksisområde

- for uddannelseslæger under ansættelse i Slagelse-Næstved-Ringsted Sygehuse samt i almen praksis, der indgår i uddannelsesforløbet.

D4 vejledning (inkl. link til ansøgning- og afregningsbilag)

Nykøbing F. Sygehus

- for uddannelseslæger under ansættelse i Nykøbing F. Sygehus

D4 vejledning (inkl. link til ansøgning- og afregningsbilag)

Personaleblanketter

Befordringsgodtgørelse og udlæg i forbindelse med tjenesterejser og kurser

Uddannelseslæger skal indberette kursusdeltagelse i specialespecifikke obligatoriske kurser til Center for Løn og Personale (CLP) på nedenstående blanket.

CLP refunderer herefter udgif til transport og evt. ophold iht. Regionens retningslinjer og takster herfor.

Rejseafregning Danmark 2020 - Region Sjælland​

Vejledning til rejseafregningsskema - Danmark

​​

Fraværsblanketter

Fraværsskema - læger i almen praksis  v. 2020-02 3.1
- KBU, Intro, Fase1, Fase 2 og Fase 3 læger

Aftale om nedsat tjeneste - læger i almen praksis

Meddelelse om forventet fødsel

Meddelelse om forventet fødsel - fædre / medmor

Meddelelse om forventet adoption

Aftale om fravær ved fødsel og adoption - inkl. Vejledning

Hjælpeskema til beregning af orlov ved barsel / adoption

Dagpengegodtgørelse for 1. - 3. ledighedsdag

Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption m.v. for fratrådt læge (v. 11-15)

Diverse

Ansøgning om tjenestefrihed - tillidsrepræsentant

Spørgsmål vedrørende rekvisition af personaleblanketterne skal ske til:

Koncern HR

Center for Løn og Personale

Herlufsvænge 14 C 1.-3. sal.

4700 Næstved

E-post: khrlonogpersonale@regionsjaelland.dk 

Opdateret  18/6-19​

Tlf: 38 66 99 30​