Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Videreuddannelsen i Region Sjælland​

På denne side kan du finde oplysninger om organiseringen af den lægelige videreuddannelse, råd og netværk, mødereferater, m.m. samt praktisk info vedrørende yngre lægers uddannelse i Region Sjælland.

Aktørerne i Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland er regionens sygehuse, psykiatrien, almen praksis, speciallægepraksis samt Sekretariatet for Lægeuddannelse, der koordinerer indsatsen.


​​

Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland

- oplysninger om sekretariatets opgaver og medarbejdere​

Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland

​- oplysninger om rådets medlemmer, mødereferater mm.

Kontaktpersoner vedr. Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland

- kontaktpersoner i Sekretariatet for Lægeuddannelse, Koncern HR Uddannelse og Udvikling, på sygehusene

og i almen praksis (PUK og DYNAMU) 

Almen Medicinsk Netværk

- oplysninger om netværkets medlemmer, funktionsbeskrivelse mm.

Tutorlæge i Region Sjælland

- tutoransøgning, tutorvejledning, referater fra tutormøder m.m.

Almen medicin - Region Sjælland

- FAQ for tutorer og YL på vej / under ansættelse i almen praksis / uddannelsesprogrammer

Yngre lægers uddannelse i Region Sjælland

- uddannelses- og arbejdsliv i Region Sjælland

Ansættelsesforhold Region Sjælland - blanketter m.m.

Fraværsskemaer for læger i praksis, meddelelse om / aftale om fravær ved fødsel og adoption, befordringsgodtgørelse m.m. 

Opdateret 23/6-21​

Tlf: 38 66 99 30​