Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Tutorlæge i Region Sjælland

At være tutor i Region Sjælland er en både spændende og udfordrende funktion, som bidrager til videreuddannelsen af vores yngre læger i almen praksis.​

Tutor i Region Sjælland

Henvendelse om at blive tutor i Region Sjælland skal rettes til Data og udviklingsstøtte, Lægeuddannelse i Sorø via E-post til

rs-lvu@regionsjaelland.dk. Alle nye tutorer modtager en velkomstmail med relevante informationer, der følges op med en afklarende samtale / besøg af en af regionens lokale praksisuddannelseskoordinator (PUK). 

Krav til tutorlægen

www.dsam.dk / Uddannelse / Krav til tutorlægen, kan du finde oplysninger om de generelle krav, der stilles til tutorlægen. Gældende Tutorvejledning for tutorer i Region Sjælland finder du under linket 'Tutorvejledning 01-2019' i boksen til højre.

Hvis din praksis ikke i forvejen er godkendt som tutorpraksis, vil din praksis, som et led i godkendelsen, få besøg af en af regionens Praksisuddannelseskoordinator (PUK), der vil vurdere om din praksis er egnet som tutorpraksis.

Obligatorisk pædagogisk uddannelse

Som led i godkendelsen som tutor i Region Sjælland skal tutorlægen deltage i / have deltaget i det pædagogiske kursus 'Vejleder- og tutorkursus', der udbydes af Koncern HR Uddannelse og Udvikling,  KHR UU i Region Sjælland. Alternativt skal tutor have deltaget i et  tilsvarende kursus, inden for de seneste 5 år.

Fra 2019 skal kommende tutorer endvidere have deltaget i supplerende 1-dags almen medicinsk kursus i kompetencevurdering. Læs mere om kurserne på KHRUU's hjemmeside under ’Pædagogik og Vejledning’.

Tutormøder og netværk

To gange om året afholdes parallelle tutoraftenmøder i henholdsvis praksisområde Syd og Nord. Møderne skal sikre en løbende pædagogisk udvikling og er også tænkt som dels ”netværksdannelse” for tutorer, udveksling af erfaringer tutorer i mellem og dels til videreformidling af diverse relevante informationer og nyheder.

Yderligere information - FAQ

På siden Almen medicin - Region Sjælland finder du svar på det oftest stillede spørgsmål i forbindelse med ansættelser i almen praksis. Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, er du velkomment til at konntakte en af regionens almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (PUK) eller én fra Lægelig Videreuddannelse administrationen.​

Praktisk - hjælp

I 'boksen' til højre finder du links til de mest relevante vejledninger, blanketter, mødereferater m.v. til brug i din tutorfunktion. 

Har du brug for / ideer til yderligere links, så kontakt Data og udviklingsstøtte, Lægeuddannelse, rs-lvu@regionsjaelland.dk         

Opdateret 23/6-2021

Tlf: 38 66 99 30​