Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Uddannelsens opbygning og indholdskrav

Hoveduddannelsen i almen medicin består af følgende elementer:

Introduktion 6 eller 12 mdr. i praksis afhængig af, om almen praksis har været en del af den kliniske basisuddannelse.

  • Fase 1 (6 - 12 mdr.) i praksis A
  • 2½ års hospitals uddannelse – inkl. 1 returdag pr. måned tilbage til praksis
  • Fase 2 (6 mdr.) i praksis A
  • Fase 3 (12 mdr.) i praksis B

Målbeskrivelse, uddannelsesprogram og uddannelsesplan

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM's hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. 

For alle typer ansættelser skal der, som supplement til målbeskrivelsen, foreligge et uddannelsesprogram for praksis og uddannelseslægen skal sammen med tutor udarbejde en individuel uddannelsesplan. Herudover skal der gennemføres løbende samtaler. 

Skabelon uddannelsesplan

NB!vedr. introduktionsansættelser er det vigtigt at iagttage sig, at ansættelsen er beregnet til en gensidig afklaring af, om almen medicin er det rette valg af speciale. En godkendt introduktionsansættelse er en 'adgangsbillet' til ansøgning om ansættelse i en hoveduddannelsesstilling, og er du som tutor i tvivl om, hvorvidt du kan godkende et introduktionsforløb, skal du straks kontakte en af regionens almen medicinske uddannelseskoordinatorer (PUK). 

Søger en læge hoveduddannelsesstilling under sin introduktionsansættelse, skal tutor udfylde Vurderingsskema, som findes under Filer i www.logbog.net.

Opdateret 12/05 2022​

Målbeskrivelse

Praksis uddannelsesprogram​

Region Sjælland - Hospitalsafdelinger

Region Sjælland - Praksisinformation​

PUK, DYNAMU, stabmedarbejdere m.fl​.

Almen medicins uddannelse i øvrigt​

Tlf: 38 66 99 30​