Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Kurser, temadage og supervision

Kurser, temadage, supervisions- og sparringsgrupper

I Region Sjælland indgår der obligatoriske kurser, temadage samt sparrings- og supervisionsgrupper i alle uddannelseselementer. Der ydes tjenestefri med løn til obligatoriske kurser i h. t. gældende vejledning.​

Klinisk Basisuddannelse - Akutbehandling og patienttransport", 4 dage i 1. måned af uddannelsen (sygehus)

 • Læring i klinikken/ Pædagogik I, 2 dage i 2.-3. måned af uddannelsen (sygehus) samt
 • Patientkommunikation, 3 dage internatkursus i 2. halvår af uddannelsen (praksis/sygehus)
 • Antibiotikakursus, 4 dage i 2. halvår af uddannelsen (praksis/sygehus)
 • Regionalt KBU praksisreservelægekursus, 2+2 dage i 2. ½ år af uddannelsen (praksisdelen).
 • KBU-sparringsgrupper, hver 3. torsdag i måneden (½ dag)

Introduktionsuddannelsen

 • Vejledning i klinikken/ Pædagogik II , 2 dage.
 • Regional Introdag samt 1-2 temadage.
 • Intro-sparringsgrupper, hver 3. torsdag i måneden (½ dag)​

Hoveduddannelsen

Fase 1

 • SOL (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) modul 1, 2 dage.
 • Specialespecifikke kurser (A), 3 uger​

Fase 2 og hospitalsophold

 • SOL modul 2, 3 dage internat
 • ​SOL modul 3, 3 dage internat + 1 opfølgningsdag
 • ​Specialespecifikke kurser (A), 1 dag pr. halvår
 • Forskningstræning modul 1, 3 dage
 • Forskningstræning modul 2, 17 dage
 • Returdage, 5 dage pr. halvår
 • 1 lokal temadag pr. halvår
 • 1 regional temadag pr. halvår
 • ​Evt. supervisionsgruppe, 10 dage

Fase 3

 • Supervisionsgrupper, 10 gange, 1/4 dag​

Fase 1-2 frivillige supervisionsgrupper

Hoveduddannelseslæger i Fase 1 og 2 tilbydes endvidere deltagelse i frivillige supervisionsgrupper, ca. 10 gange 1/4 dag.

NB! Der ydes ikke tjenestefri og kørselsgodtgørelse til deltagelse i disse grupper.​

Kursusoversigt, -administration og tilmelding

 • Obligatoriske lægekurser, intro- og temadage i Region Sjælland administreres af Koncern HR Uddannelse og Udvikling (KHRUU).
 • KBU- og Intro-sparringsgrupper koordineres af PUK, Helene Præstholm og administreres af Sekretariatet for Lægeuddannelse.
 • Visitering til og administration af supervisionsgrupperne varetages af Sekretariatet for Lægeuddannelse.
 • Find kontaktinformation.

De specialespecifikke kurser udbydes af Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin (SPEAM), forskningstræningskurser af

Forskningsenheden for Almen Medicin og SOL 2 af Sundhedsstyrelsen.


For kursusoversigter, - kalendere og tilmelding følg links til de respektive udbydere.

Befordring

Udbetaling af befordringsgodtgørelse administreres af Center for Løn og Personale. Find befordrings- / refusions blanket under Ansættelsesforhold Region Sjælland - Personaleblanketter

Opdateret 23/06-21

KHRUU

SPEAM

SST - Generelle kurser

Forskningsenheden for Almen Praksis

Tlf: 38 66 99 30​