Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Kurser, temadage og supervision

Kurser, temadage, supervisions- og sparringsgrupper

I Region Sjælland indgår der obligatoriske kurser, temadage samt sparrings- og supervisionsgrupper i alle uddannelseselementer. Der ydes tjenestefri med løn til obligatoriske kurser i h. t. gældende vejledning.​

Klinisk Basisuddannelse - Akutbehandling og patienttransport", 4 dage i 1. måned af uddannelsen (sygehus)

 • Læring i klinikken/ Pædagogik I, 2 dage i 2.-3. måned af uddannelsen (sygehus) samt
 • Patientkommunikation, 3 dage internatkursus i 2. halvår af uddannelsen (praksis/sygehus)
 • Antibiotikakursus, 4 dage i 2. halvår af uddannelsen (praksis/sygehus)
 • Regionalt KBU praksisreservelægekursus, 2+2 dage i 2. ½ år af uddannelsen (praksisdelen).
 • KBU-sparringsgrupper, hver 3. torsdag i måneden (½ dag)

Introduktionsuddannelsen

 • Vejledning i klinikken/ Pædagogik II , 2 dage.
 • Regional Introdag samt 1-2 temadage.
 • Intro-sparringsgrupper, hver 3. torsdag i måneden (½ dag)​

Hoveduddannelsen

Fase 1

 • SOL (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) modul 1, 2 dage.
 • Specialespecifikke kurser (A), 3 uger​

Fase 2 og hospitalsophold

 • SOL modul 2, 3 dage internat
 • ​SOL modul 3, 3 dage internat + 1 opfølgningsdag
 • ​Specialespecifikke kurser (A), 1 dag pr. halvår
 • Forskningstræning modul 1, 3 dage
 • Forskningstræning modul 2, 17 dage
 • Returdage, 5 dage pr. halvår
 • 1 lokal temadag pr. halvår
 • 1 regional temadag pr. halvår
 • ​Evt. supervisionsgruppe, 10 dage

Fase 3

 • Supervisionsgrupper, 10 gange, 1/4 dag​

Fase 1-2 frivillige supervisionsgrupper

Hoveduddannelseslæger i Fase 1 og 2 tilbydes endvidere deltagelse i frivillige supervisionsgrupper, ca. 10 gange 1/4 dag.

NB! Der ydes ikke tjenestefri og kørselsgodtgørelse til deltagelse i disse grupper.​

Kursusoversigt, -administration og tilmelding

Obligatoriske lægekurser, intro og temadage i Region Sjælland administreres af Koncern HR Uddannelse og Udvikling (KHRUU). KBU og Intro sparringsgrupper koordineres af PUK, Eva Bonde. Visitering til og administration af supervisionsgrupperne varetages af Region Sjælland, Data og udviklingsstøtte, Lægeuddannelse, Udd.sekretær Lisbet Garmann. Find kontaktinformation HER.

De specialespecifikke kurser udbydes af Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin (SPEAM), forskningstræningskurser af

Forskningsenheden for Almen Medicin og SOL 2 af Sundhedsstyrelsen.


For kursusoversigter, - kalendere og tilmelding følg links til de respektive udbydere.

Befordring

Udbetaling af befordringsgodtgørelse administreres af Center for Løn og Personale. Find befordrings- / refusions blanket under Ansættelsesforhold Region Sjælland - Personaleblanketter

Opdateret 23/06-21

KHRUU

SPEAM

SST - Generelle kurser

Forskningsenheden for Almen Praksis

Tlf: 38 66 99 30​