Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Evaluering samt godkendelse af uddannelseselementer

Kompetencevurdering

Målbeskrivelsen ​fra 2013 for specialet almen medicin indeholder fem kompetencevurderingsredskaber, der skal anvendes i forhold til uddannelsesmålene. Læs mere herom på DSAM/Kompetencevurdering. 

Godkendelse af uddannelseselementer

Uddannelseslægen skal gennem hele sit uddannelsesforløb føre elektronisk logbog på www.logbog.net.

Via logbog.net styrer udannelseslægen og godkender uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge opnåede kompetencer, 'Attestation for tidsmæssig gennemført uddannelseselement' m.m.

NB! Hvis der er problemer med at kunne godkende en uddannelseslæge, skal praksisuddannelseskoordinatorerne inddrages hurtigst muligt, da regionen har givet nogle handle-muligheder, hvis det kniber (ex kommunikations- og sprogkurser.) Hold derfor tidlig introduktions- og midtvejssamtale, så der er tid til at målrette uddannelsen og eventuelt rette op på eventuelle mangler.

Evaluering af uddannelsesstedet

For ALLE uddannelseslæger gælder det, at 'Attestation for tidsmæssig gennemført uddannelseselement' først må underskrives af tutorlægen, når uddannelseslægen kan fremvise kvittering for, at der er foretaget evaluering af praksis som uddannelsessted på Evaluer.dk. Se spørgeskema og vejledning hertil under "Evaluer.dk", eller gå direkte til systemet - www.evaluer.dk. 

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​