Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Almen medicin - Region Sjælland

Indledning

Denne side indeholder information for tutorer og uddannelsessøgende læger i almen medicin i Region Sjælland.

Overordnet generel information, links og bilag for det almen medicinske speciale finder du på de foregående sider.​

Introduktionsstillinger

Efter afslutning af klinisk basisuddannelse kan du søge en introduktionsstilling. Ansættelse i en introduktionsstilling er 6 måneder, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU og 12 måneder, hvis du ikke har haft en praksisansættelse i din KBU.

Region Sjælland slår p.t. 20-30 introduktionsstillinger op pr. halvår ved 2 opslag forår og 2 opslag efterår.  For stillinger med start 1. halvår er der samtaler i november og januar og  for stillinger med start 2. halvår er der samtaler i maj og august. For alle opslag  gælder, at de bliver slået op og offentliggjort ca. 9 uger før samtaledatoen.  

Hoveduddannelsesforløb

Når du har gennemført din introduktionsstilling i almen medicin, kan du søge et Hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Region Sjælland slår hoveduddannelsesforløb op 4 gange årligt. i hhv. januar, april, august og oktober måned.  

Opslag og ansøgning

Introduktionsstillinger såvel som Hoveduddannelsesforløb opslås på www.regionsjaelland / Job og Karriere,  samt på www.sundhedsjobs.dk. Selve ansøgningen foregår elektronisk via www.videreuddanelsen.dk

Kontaktperson i forbindelse med opslag af introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb i Region Sjælland

Sekretær Benedicte West

​Mail: rhioghstillinger@regionsjaelland.dk

Tlf: 24409225

Ansættelse i almen praksis i Region Sjælland - FAQ

1. Uddannelsens opbygning og indholdskrav

- uddannelseselementer, målbeskrivelse, uddannelsesprogram, ansættelseskontrakt, løn og forsikring.

2. Evaluering samt godkendelse af uddannelseselementer

- evaluering uddannelsessted, kompetencevurdering og godkendelser


3. Kurser, temadage og supervision​

- obligatoriske kurser, intro- og temadage udbud og tilmelding

4. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

- arbejdstid, ansættelseskontrakt, barsel/omsorgsdage, lægevagtskørsel, løn, ferie, fravær, forsikring

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland og Kontaktinformation

På siden "Videreuddannelsen i Region Sjælland", som du kan tilgå fra forsiden, finder du oplysninger om organiseringen af Den Lægelige Videreuddannelse samt om råd og netværk, mødereferater, m.m. samt praktisk info vedr. Yngre Lægers uddannelse i Region Sjælland.

​​Herudover kan du finde kontaktinformation for relevante personer i Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland - Herunder PUK og DYNAMU, stabsmedarbejdere på sygehusene, samt Sekretariatet for Lægeuddannelse m.fl.

​​

Opdateret 2/8-2022

Tlf: 38 66 99 30​