Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Brugergrupper

Projektorganisationen for projekt uddannelseslæge.dk (Nyt logbog.net og evaluer.dk) har faciliteret udpegningen af forskellige brugergrupper, der kan bidrage til arbejdet med en ny it-løsning til understøttelse af den lægelige videreuddannelse.

Under 'Øvrig information' findes informationsmateriale om brugergrupperne samt de enkelte gruppers konstituering og kontaktoplysninger.

logo til hjemmeside ny

Opdateret 21/4-22

Tlf: 38 66 99 30​