Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Logbog.net - Om systemet

Lægelig videreuddannelse i Danmark fik i 2013 til opgave at etablere en elektronisk logbog til læger under uddannelse. Systemet www.logbog.net blev derfor i perioden 2014 - 2017 implementeret til uddannelseslæger i alle lægelige specialer.

Systemet kan:​

 - anvendes til styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark.

 - anvendes til at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen.

De uddannelsesansvarlige overlæger får adgang til systemet af de regionale videreuddannelsessekretariater, mens vejledere får adgang af den uddannelsesansvarlige overlæge. Uddannelseslæger får adgang via Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.

Det er Danske Regioners sundhedsdirektørkreds, der har udpeget Region Hovedstaden som projektledende region og besluttet, at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT. Styregruppen består af de 3 chefer for Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse samt repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner, mens systemets følgegruppe består af repræsentanter fra de 5 politiske regioner.

Test www.logbog.net med en af vores testpersoner

Tom Tutorsen (tutorlæge/vejleder/uddannelsesansvarlig overlæge)

E-mailadresse: tom

Kodeord: tom

Max Berggren (uddannelseslæge - vælg selv speciale/målbeskrivelse under 'Min profil')

E-mailadresse: max

Kodeord: max​

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​