Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Logbog.net​ - Nyheder

​​Brugere med adgang til logbog.net kan læse nyheder i systemets nyhedsfunktion. På denne side samles de løbende nyheder, så personer med interesse for logbog.net kan følge med i, hvad der sker på logbog.net. Nyheder er eksempelvis når et speciale får adgang til en ny målbeskrivelse på logbog.net, når der er udviklet nye funktioner eller når der er ændret på, hvordan brugerne skal forholde sig til logbog.net.

1. februar 2021 - Ændring af Attestation for tid på logbog.net

Fra d.1. februar 2021 og frem kan uddannelsesansvarlige overlæger og tutorlæger kun godkende ’Attestation for tid’ for egen afdeling/praksis. Vejledere kan forsat ikke godkende ’Attestation for tid’.

Uddannelsesansvarlige overlæger og tutorlæger kan således ikke længere godkende ’Attestation for tid’ for andre afdelinger/praksis på baggrund af uploadet papirdokumentation.

Skulle der være uddannelseslæger der har brug for godkendelser af ’Attestation for tid’ på baggrund af papirdokumentation eller har andre spørgsmål om godkendelse af ’Attestation for tid’, skal uddannelseslægen rette henvendelse til sit regionale Videreuddannelsessekretariat. Kontaktoplysninger findes under ’Kontakt’ på www.logbog.net 

​​

​​26. november 2020

​​Leverandøren af systemerne www.evaluer.dk og www.logbog.net Dansk Telemedicin har opsagt aftalen med regionerne om driften af disse systemer.

Danske Regioner har på initiativ af Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer, som i dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark.

Driften af logbog.net og evaluer.dk fortsætter uforandret indtil ultimo 2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning.​

1. februar 2021 - Ændring af Attestation for læringsmål på logbog.net

​Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har på initiativ af Videreuddannelsesregionerne godkendt at funktionen ’Attestation for læringsmål’ fjernes fra logbog.net d.1. februar 2021.

Funktionen ’Attestation for læringsmål’ har været obligatorisk for KBU-læger, men den er fra d.1. februar 2021 ikke længere et obligatorisk krav og således vil dokumentation for ’Attestation for læringsmål’ ikke kunne sendes fra logbog.net til Styrelsen for Patientsikkerhed fra d.1. februar 2021 og frem.

KBU-læger der sender deres dokumentation til Styrelsen for Patientsikkerhed fra d.1. februar 2021 og frem fra logbog.net skal således ikke dokumentere godkendt ’Attestation for læringsmål’ hverken for 1. eller 2. delforløb af den kliniske basisuddannelse. Skulle en KBU-læge have modtaget kommentarer i forbindelse med godkendelse af ’Attestation for læringsmål’, så vil de forsat være at finde i logbog.net.

KBU-læger der sender deres dokumentation til Styrelsen for Patientsikkerhed før d.1. februar 2021 fra logbog.net skal kunne dokumentere godkendt ’Attestation for læringsmål’ for både 1. og 2. delforløb af den kliniske basisuddannelse.

Uddannelsesansvarlige overlæger og tutorlæger i almen praksis skal efter d.1. februar 2021 ikke længere give godkendelser af ’Attestation for læringsmål’ for KBU-læger.​

Opdateret 20/4-22

Tlf: 38 66 99 30​