Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Uddannelseslæger får automatisk adgang til logbog.net fra den dag de tiltræder deres uddannelsesforløb. Alle KBU-læger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger får adgang - bortset fra læger der er påbegyndt deres hoveduddannelse før specialet fik adgang til logbog.net.

Alle uddannelsesgivende får adgang til logbog.net af det regionale Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse - bortset fra vejledere, som får adgang af den uddannelsesansvarlige på uddannelsesstedet.

Link til logbog.net:​

APP​​

​HUSK, der findes en APP til logbog.net - der kom en større opdatering i juni 2019.

​APP'en er til uddannelseslæger, vejledere, uddannelsesansvarlige overlæger og tutorlæger i praksis.

​Vær opmærksom på, at enkelte funktioner forsat kun er tilgængelig på hjemmesiden

- få et overblik over opdateringen her


- se en gennemgang af APP for uddannelseslæger her
​-se en gennemgang af APP for tutor/vejleder/UAO her

Opdateret 9/3-22

Tlf: 38 66 99 30​