Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Logbog.net

Uddannelseslæger får automatisk adgang til logbog.net fra den dag de tiltræder deres uddannelsesforløb. Alle KBU-læger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger får adgang - bortset fra læger der er påbegyndt deres hoveduddannelse før specialet fik adgang til logbog.net.

Alle uddannelsesgivende får adgang til logbog.net af det regionale Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse - bortset fra vejledere, som får adgang af den uddannelsesansvarlige på uddannelsesstedet.

Link til logbog.net:​

​d.  26/11-2020. Leverandøren af systemerne www.evaluer.dk og www.logbog.net Dansk Telemedicin har opsagt aftalen med regionerne om  driften af disse systemer.

Danske Regioner har på initiativ af Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer, som i dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark.

Driften af logbog.net og evaluer.dk fortsætter uforandret indtil ultimo 2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning.

APP​​

​HUSK, der findes en APP til logbog.net - der kom en større opdatering i juni 2019.

​APP'en er til uddannelseslæger, vejledere, uddannelsesansvarlige overlæger og tutorlæger i praksis.

​Vær opmærksom på, at enkelte funktioner forsat kun er tilgængelig på hjemmesiden

- få et overblik over opdateringen her


- se en gennemgang af APP for uddannelseslæger her
​-se en gennemgang af APP for tutor/vejleder/UAO her

Opdateret 26/11-20

Tlf: 38 66 99 30​