Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

KBU i Region Sjælland

Klinisk basisuddannelse i Region Sjælland starter 8 gange om året: Den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj samt 1.august, 1. september , 1. oktober og 1. november. Stillingerne slås op og søges iht. lodtrækningssystemet for Klinisk Basisuddannelse via www.basislaege.dk


Fra 2019 kan kandidater fra Region Sjællands kandidtuddannelse i medicin, i foreløbig en 5-årig forsøgsperiode, blive fritaget for lodtrækning til Klinisk Basisuddannelse og søge KBU direkte i Region Sjælland; evt. i sammenhæng med en efterfølgende introstilling. Læs mere om Kandidatuddannelsen i Region Sjælland og Sammenhængende uddannelsesforløb på Region Sjælland 'Det Gode Lægeliv'.

Region Sjælland udbyder Klinisk Basisuddannelse på sygehusene i Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster. Tilsammen udbyder sygehusene ca. 100 KBU-stillinger til besættelse hvert halvår.


På Region Sjællands sygehuse indledes KBU-forløbene overvejende med 6 måneders ophold i Akutafdelingerne, men der udbydes også forløb med start på andre somatiske afdelinger.Udbuddet heraf varierer fra sygehus til sygehus.

De resterende 6 måneder foregår i alle tilfælde med variation af ansættelse i enten almen praksis (80%) eller i psykiatrien / på anden somatisk afdeling (20%).

Kurser og temadage

Obligatoriske kurser og temadage for KBU-læger i Region Sjælland udbydes af regionens Koncern HR Uddannelse og Udvikling (KHRUU).

Praktiske oplysninger

Sammen med din ansættelseskontrakt vil du modtage et velkomstbrev m.m. indeholdende diverse generel information om din ansættelse i Region Sjælland.

Følg links i boksen til højre og læs mere om organiseringen af Den Lægelig Videreuddannelse, generel information om uddannelse for yngre læger i Region Sjælland og om ansættelsen i almen praksis. Find også kontaktinfo for de personer, der arbejder med Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​