Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Evaluer.dk

Orientering om formålet med evaluering af ansættelser i den lægelige videreuddannelse

Siden den 1. september 2010 har alle læger under uddannelse i Videreuddannelsesregion Øst skullet evaluere den enkelte ansættelse, der indgår i et givet uddannelsesforløb. Det overordnede formål med evalueringen er at udvikle og kvalitetssikre den lægelige videreuddannelse.

Den elektroniske evaluering, der sker via www.evaluer.dk  sikrer, at Videreuddannelsesregion Øst lever op til bekendtgørelsens krav om, at evalueringer offentliggøres løbende. På den anden side betyder den løbende offentliggørelse, at den enkelte evaluering ikke er fuldstændig anonym.

At evalueringen kan være identificerbar stiller krav til både de uddannelsessøgende læger som til de uddannelsesgivende afdelinger. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst vil derfor gerne gøre opmærksom på,

  • at hovedformålet med evalueringen er udvikling og forbedring af uddannelsen i den enkelte afdeling
  • at evalueringerne skal medføre en afdelingskultur hvor feed back benyttes til udvikling
  • at evt. kritik fremføres mundtligt af den uddannelsessøgende læge både i løbet af ansættelsen som ved den afsluttende samtale
  • at den evt. fremsatte kritik modtages og gives konstruktivt
  • at evt. uddannelsesmæssige problemstillinger løbende drøftes i afdelingen – både i formelle som mere uformelle fora
  • at en kritisk evaluering aldrig kan have indflydelse på godkendelse af uddannelsesforløbet eller på lægens fremtidige specialevalg​

Opdateret 15/5-19​

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse​ ØST

Kildegårdsvej 28, opg. 63 st., 2900 Hellerup

Telefon: 38 66 99 30

EAN-nummer: 5798000384101