Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Urologi

Urologi

Introduktionsstillinger

I videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 18 introduktionsstillinger i urologi. Introduktionsstillingerne er et-årige og indeholder ansættelse på en urologisk afdeling.

Introduktionsstillingerne opslås af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Fælles kirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst opslås der årligt 6 hoveduddannelsesforløb, hvoraf de 3 opslås til besættelse pr. 1. maj, mens de resterende 3 opslås til besættelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år og består af ansættelse på 2 eller 3 forskellige urologiske afdelinger.

 

I de urologiske hoveduddannelsesforløb indgår en fælleskirurgisk "common-trunk del". Denne består af kurser i de øvrige kirurgiske specialer. Spørg din uddannelsesansvarlige overlæge om den tidsmæssige placering for disse, når du påbegynder din første ansættelse i forløbet.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb skal der udarbejdes et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet i Urologi og godkendt af Sekretariatet.

Uddannelsesprogrammet redegør for hvordan, og på hvilken afdeling, de enkelte kompetencer fra målbeskrivelsen skal opnås i løbet af det 5-årige uddannelsesforløb.

 

Kurser:
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information


Specialespecifikke kurser i den urologiske hoveduddannelse
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Urologisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesrådet
I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt YL. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og planlægningen af den lokale implementering af lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Formanden for uddannelsesrådet og post graduat klinisk lektor

- kontakt sekretariatet

 

Hovedkursusleder:

Overlæge Margrethe Andersen, Odense Universitetshospital. E-mail: Margrethe.Andersen@ouh.regionsyddanmark.dk

 

Ansættelsesproceduren i urologi er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.


Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000, VUS@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsesforløb (startet før 1. maj 2016)

Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsesforløb (startet 1. maj 2016 og senere)

Oversigt over fokuserede ophold

Dansk urologisk selskab

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101