Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Udenlandske læger

Nordiske statsborgere

Reglerne for nordiske læger er beskrevet i henholdsvis Bekendtgørelse nr. 877 af d.4. august 2011 om lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og i Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked.

Reglerne betyder, at læger med dokumenteret autorisation som læge i et nordisk land kan opnå varig dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke (A – og B autorisation).

 

EU-borgere

Reglerne for læger, der er EU-borgere, er beskrevet i Rådets direktiv 2005/36/EF. Ved korrekt dokumentation for lægelig uddannelse svarende til tilladelse til selvstændigt virke udstedes varig dansk autorisation samt tilladelse til selvstændigt virke.

Der kan ikke tilbydes Klinisk Basisuddannelse i Danmark til disse læger med mindre, at man f.eks. som dansker uddannet i Polen ikke har kunnet gennemføre den praktisk kliniske del af uddannelsen. Der er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, der afgør om, det er nødvendigt for en lægeuddannet EU-borger at gennemføre Klinisk Basisuddannelse i Danmark. Læse mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

3. landslæger

Gældende regler for 3.landslæger er beskrevet i Bekendtgørelse om autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS (BEK nr. 1372 af 09/12/2010).

Reglerne gælder også for EU-borgere med uddannelse udenfor EU og for 3.landslæger med uddannelse fra et EU-land, der ikke er Danmark.

 

Alle læger under denne bekendtgørelse skal først søge Styrelsen for Patientsikkerhed om godkendelse af forudgående uddannelse.

 

Dernæst skal alle bestå følgende prøver:

  • Dansk prøve 3
  • Skriftlig prøve i medicin
  • Mundtlig prøve i medicin
  • Kursus i dansk sundhedslovgivning

 

Når alle prøver er bestået, modtager du en mail fra Sundhedsstyrelsen, der bekræfter dette og at du er klar til at søge en evalueringsansættelse.

 

Læger uden speciallægeuddannelse skal evalueres i 2 x 6 mdr. ansættelse svarende til Klinisk Basisuddannelse. Begge ansættelser skal findes samtidigt, og skal bestå af 6 mdr. ansættelse på en hospitalsafdeling med akutindtag og efterfølgende 6 mdr. på en anden hospitalsafdeling, i psykiatri eller i en almen praksis. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse skal i alle tilfælde godkende de pågældende stillinger, som evalueringsansættelse. Når sekretariatet har godkendt dine evaluerings- ansættelser kan du søge om evalueringsautorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Evalueringsansættelserne skal gennemføres præcis ligesom Klinisk Basisuddannelse med uddannelsesprogram, logbog, attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement og obligatoriske kurser. Herudover skal arbejdsgiverne udfylde et særligt evalueringsskema efter 1, 3 og 12 mdr., som skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed modtager en negativ evaluering fra arbejdsgiveren kan evalueringsautorisationen tilbagekaldes. Hvis vurderingerne er positive kan du ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om Tilladelse til Selvstændigt Virke.

 

Du kan søge KBU-lignende stillinger via sundhedsjobs.dk, via direkte ansøgning til afdelingen eller du kan spørge Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse om der findes en ledig KBU-stilling.

 

Læger med speciallægeuddannelse skal evalueres 6 mdr. i det pågældende speciale *. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse skal på forhånd godkende ansættelsen, der skal foregå på en afdeling, der i forvejen har læger i uddannelse i det pågældende speciale. Hvis specialet er almen medicin skal evalueringsansættelsen foregå i en almen praksis.

Når du har søgt og fået tilbud om en evalueringsansættelse skal du søge om evalueringsautorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ansættelsesstedet skal vurdere dine basale faglige kompetencer herunder sproglige/kommunikative evner. I løbet af ansættelsen skal arbejdsgiveren fremsende et særligt evalueringsskema til Styrelsen for Patientsikkerhed efter 1, 3 og 6 mdr. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed modtager en negativ evaluering fra arbejdsgiveren vil den midlertidige autorisation blive drøftet og evt. fulgt op med 2 x 6 mdr. KBU-lignende ansættelse.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed modtager positive tilbagemeldinger, får du en varig autorisation og du kan herefter søge om Tilladelse til Selvstændigt Virke

Vurderingen af dine evalueringsansættelser kan senere indgå i en evt. meritvurdering af din udenlandske speciallægeanerkendelse.

Du skal selv finde din evalueringsansættelse via sundhedsjobs.dk eller ved direkte ansøgning til en afdeling, som skal være godkendt til uddannelse. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse kan oplyse, hvilke afdelinger det drejer sig om. For specialet almen medicin gælder at ansættelse i en praksis sker via Sekretariatet.

 

* Alternativt 2x6 mdr. evalueringsansættelse i KBU-lignende ansættelse

 

Speciallægeanerkendelse

For at opnå speciallægeanerkendelse i Danmark skal du søge et af de 3 Videreuddannelsessekretariater om en meritvurdering af kompetencer opnået i udlandet.

Forudsætning for en meritansøgning er, at du har opnået Tilladelse til Selvstændigt Virke.

 

Introduktionsuddannelse:

 

  • Det vurderes, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse du allerede har opnået
  • Hvis du opnået alle kompetencer og har haft mindst 12 måneders ansættelse gives merit svarende til introduktionsstillingen. For almen medicin 6 måneder, såfremt 6 måneders  ansættelse i praksis har fundet sted under klinisk basisuddannelse.

 

Hoveduddannelse:

 

  • Det vurderes, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse du har opnået
  • Det vurderes om din teoretiske uddannelse kan sidestilles med den tilsvarende danske.
  • Sundhedsstyrelsens SOL II kursus skal altid gennemføres før du kan søge om dansk speciallæge-anerkendelse.

 

Når vurderingen er afsluttet, vil du få besked på, hvilke supplerende ansættelser og kurser du skal gennemføre for at blive dansk speciallæge.

Når du har afsluttet dine supplerende ansættelser og kurser skal du søge Styrelsen for Patientsikkerhed om speciallægeanerkendelse.

 

Læs mere om speciallægeanerkendelse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside samt i Bekendtgørelsen nr.  1257 af 25. oktober 2007.

Links:

 

Bekendtgørelse nr. 877
af 4. august 2011

 

Bekendtgørelse nr. 1257
af 25. oktober 2007

 

Bekendtgørelse nr. 1372
af  9. december 2010

 

Sundhedsjobs.dk

 

Link til evalueringsskemaer

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101