Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Thoraxkirurgi

Thoraxkirurgi

Introduktionsstillinger

I videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 4 introduktionsstillinger i thoraxkirurgi. Introduktionsstillingerne er et-årige og består af ansættelse på en thoraxkirurgisk klinik, Rigshospitalet. Introduktionsstillingerne opslås af afdelingen på sundhedsjobs.dk.

 

Fælles kirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst opslås der årligt 1 hoveduddannelsesforløb til besættelse pr. 1. marts. Hoveduddannelsesforløbet er sammensat af 33 mdr. på Rigshospitalet, 3 mdr. på en lungemedicinsk afdeling, 12 mdr. i enten Odense eller Aarhus og afsluttes med 12 mdr. på Rigshospitalet.

I de thoraxkirurgiske hoveduddannelsesforløb indgår en fælleskirurgisk "common-trunk del". Denne består af kurser i de øvrige kirurgiske specialer. Spørg din uddannelsesansvarlige overlæge om den tidsmæssige placering for disse, når du påbegynder din første ansættelse i forløbet.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås af Sekretariatet i Uddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og faglig profil skal derfor rettes til Uddannelsesregion Syd.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der blandt andet indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb skal der udarbejdes et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet i Thoraxkirurgi og godkendt af Sekretariatet.

Uddannelsesprogrammet redegør for hvordan, og på hvilken afdeling, de enkelte kompetencer fra målbeskrivelsen skal opnås i løbet af det 5 årige uddannelsesforløb.

 

Kurser:
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information


Specialespecifikke kurser i den thoraxkirurgiske hoveduddannelse
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet
Uddannelsesrådet for Thoraxkirurgi er et landsdækkende uddannelsesråd med medlemmerne fra hele landet. Uddannelsesrådets overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de 3 forskellige uddannelsesregioner samt YL. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og planlægningen af den lokale implementering af lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Formanden for uddannelsesrådet:

Overlæge, Merete Christensen, Rigshospitalet 

 

Post graduat klinisk lektor:

vakant

 

Hovedkursusleder:

Mariann Tang, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail: mariann.tang@skejby.rm.dk

 

Ansvaret for ansættelsesprocessen i forbindelse med opslag og besættelse af hoveduddannelsesforløb er placeret i Region Syd, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette, skal rettes til kontaktpersonen her. Andre spørgsmål til uddannelsen (herunder igangværende uddannelsesforløb) skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region, hvor lægen er ansat.

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930,
laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk thoraxkirurgisk selskab

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101