Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Speciallæge autorisation

Efter opnået kandidatgrad fra et universitet samt 12 mdrs. basisuddannelse, skal man som læge gennemføre en introduktionsstilling (6-12mdr) samt et hoveduddannelsesforløb (48-60 mdr.) før man bliver speciallæge. Når du søger om speciallægeautorisation hos Sundhedsstyrelsen er der nogle enkelte, men ganske vigtige ting - der skal være i orden. Der findes som hovedregel 2 forskellige bekendtgørelser, 1996 bekendtgørelsen og 2003 bekendtgørelsen.

 

1996 bekendtgørelsen:

Hvis du er startet på din hoveduddannelse inden den 1. januar 2004, vil du - medmindre du har søgt om at komme på overgangsordning - følge 1996 bekendtgørelsen. Efter afslutning på hver ansættelse skal du have underskrevet det såkaldte CS-bilag af den uddannelsesansvarlige overlæge. CS-bilaget er dit bevis på, at du har gennemført delforløbet i overensstemmelse med målbeskrivelsen, samt at du ikke har haft mere fravær end de tilladte 10 %. Du skal således have et underskrevet CS-bilag fra samtlige delforløb i din speciallægeuddannelse, hvis din uddannelse hører under 1996 bekendtgørelsen.

 

Selve ansøgningen om speciallægeanerkendelse kan fremsendes til Sundhedsstyrelsen 6 måneder før uddannelsen forventes afsluttet. Du finder ansøgningsskema for opnåelse af speciallægeanerkendelse samt vejledning til udfyldelse af skemaet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

2003 bekendtgørelsen:

Hvis du er startet på din hoveduddannelse efter 1. januar 2004, vil du følge 2003 bekendtgørelsen. Du skal ligesom på 1996 bekendtgørelsen have underskrevet nogle papirer efter hvert delforløb, der fungerer som dit bevis på, at opholdet er godkendt. Modsat 1996 bekendtgørelsen skal du ikke have underskrevet CS-bilaget. I stedet for skal du have underskrevet papiret ”attestation for gennemført uddannelse” efter hvert delforløb.

 

Forskellen på dette papir og CS-bilaget er, at ”attestation for gennemført uddannelse” kun fortæller, at du har gennemført delforløbet med mindre end de tilladte 10 % fravær. Attestationen fortæller med andre ord ikke noget om, hvorvidt du har lært de kompetencer, du skulle i henhold til målbeskrivelsen. Sammen med attestationen for gennemført uddannelse, skal du derfor også sørge for at få underskrevet din logbog (Læs mere om logbogen andet sted på hjemmesiden).

 

Du kan søge om din speciallægeanerkendelse når alle mål i logbogen er godkendt, dog tidligst tre måned før uddannelsen forventes afsluttet. Du finder ansøgningsskema for opnåelse af speciallægeanerkendelse samt vejledning til udfyldelse af skemaet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Links:

 

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

 

Ansøgning om opnåelse af speciallægeanerkendelse

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101