Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Samfundsmedicin

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der 12 introduktionsstillinger i Samfundsmedicin. Du kan se hvor stillingerne kan være placeret ved at vælge linket 'Oversigt over introduktionsstillinger'. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse i en enkelt enhed. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive institutioner / regioner på offentligestillinger.dk eller på sundhedsjobs.dk

 

Hoveduddannelsesforløb
I Videreuddannelsesregion Øst er der 5 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 5 forløb per år normalt i to runder. Tiltrædelsestidspunktet er 1. marts og 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år. Se sammensætningen af hoveduddannelsesforløb via linket 'Oversigt over hoveduddannelsesforløb'.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – vælg linket 'Målbeskrivelse'.

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under 'Kursus og forskningstræning' for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser

Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet
I Videreuddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger/enheder,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor.  Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet:

Postgraduat klinisk studielektor (PKL) Mette Nolde Malling (Ansat fra d.1. januar 2019)

E-mail: mnma@regionsjaelland.dk

 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder:

Overlæge Mette Nolde Malling

E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogrammer

 

 

 

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101