Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Retsmedicin

Retsmedicin

Retsmedicin er et diagnostisk og vurderende speciale med myndighedsopgaver for justitsvæsenet.
Specialet kræver viden og færdigheder indenfor retspatologi, personundersøgelser, retskemi, retsgenetik og retsantropologi. Erklæringsudformning er det bærende element i resultat formidlingen.

 

Introduktionsstillinger

Der er 2 introduktionsstillinger placeret i Uddannelsesregion Øst.

Introduktionsstillingerne er et-årige og er placeret på Københavns Universitet - Retsmedicinsk Institut.

 

Hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsen varer fire år og der opslås 1 hoveduddannelsesforløb om året i Uddannelsesregion Øst. Hoveduddannelsesforløbet starter 1. januar og indeholder ansættelse på de patologiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev Hospital samt Retsmedicinsk Institut.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af sekretariatet i Uddannelsesregion Nord på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger, skal derfor rettes til Uddannelsesregion Nord.

 

Målbeskrivelsen 

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a.  indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der udarbejdes et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Retsmedicin. Uddannelsesprogrammet indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencer kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser i Retsmedicin:

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Retsmedicin, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet

I retsmedicin er der et landsdækkende uddannelsesråd, hvis overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige regioner og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer samt deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

 

Kontaktpersoner

Hovedkursusvejleder i Patologisk Anatomi og Cytologi:

Peter Mygind Leth, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, e-mail: leth@dadlnet.dk

 

Ansvaret for ansættelse i hoveduddannelsesforløb er placeret i Region Nord, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette skal foregå til kontaktpersonen der. Andre spørgsmål til uddannelsen skal foregå til kontaktpersonen i den pågældende region.

 

Region Øst tlf. 3866 9930, e-mail laegeuddannelsen@regionh.dk
Region Syd tlf. 7663 1457, e-mail videreuddannelse@rsyd.dk
Region Nord tlf. 7841 0000, e-mail VUS@stab.rm.dk

  

Links:

 

Faglig profil

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Selskab for Retsmedicin

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101