Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Radiologi

Radiologi

Introduktionsstillinger

I Uddannelsesregion Øst findes der 25 introduktionsstillinger i diagnostisk radiologi. Stillingerne er fordelt over Region Hovedstadens og Region Sjællands radiologiske afdelinger. Placeringen af introduktionsstillingerne ses i det vedhæftede dokument. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling.
Introduktionsstillingerne opslås lokalt af
de respektive afdelinger på laegejob.dk

 

Hoveduddannelsesforløb

I Uddannelsesregion Øst er der 14 årlige hoveduddannelsesforløb. Der opslås 7 stillinger til besættelse per halvår. Tiltrædelsestidspunktet er 1 maj og 1. november. Hoveduddannelsen varer 4 år og har ansættelse på fra 2 til 4 afdelinger. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil.

 

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der fastlægger de minimumskompetencer, som alle uddannelsessøgende skal opnå i løbet af speciallægeuddannelsen. Derudover indeholder målbeskrivelsen en angivelse af læringsmetode samt evalueringsstrategi for uddannelsen. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”Målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende

læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet.

Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af den postgraduate kliniske lektor i samarbejde med uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi. Uddannelsesprogrammer indeholder

information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde

på afdelingen tilrettelægges, så de samlede mål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

Der er fra foråret 2012 lavet nye hoveduddannelsesforløb i radiologi på baggrund af implementeringen af hospitalsplanerne.

Til alle introduktionsstillinger forefindes ligeledes et uddannelsesprogram. Det vil blive fremsendt fra afdelingen inden du tiltræder stillingen.
 

Kurser
Læs under "Kursus og forskningstræning" for nærmere information.

Vedrørende den specialespecifikke del af forskningstræningen skal du kontakte overlæge Michael Bachmann nielsen Email: Michael.Bachmann.Nielsen@regionh.dk


Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. En beskrivelse af disse kurser

kan findes på Sundhedsstyrelsens og Dansk Radiologisk Selskab’s hjemmeside.

Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet.

I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Pædagogisk klinisk lektor i Uddannelsesregion Øst, formand for uddannelsesrådet og Hovedkursusvejleder er Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Rigshospitalet, Blegdamsvej 

Email: Elisabeth.Albrecht-Beste@regionh.dk

 

Ansættelsesproceduren i Diagnostisk radiologi er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Region Øst - Tlf.: 3866 9930, Email: laegeuddannelsen@regionh.dk
Region Syd - Tlf..
7663 1457, Email:
videreuddannelsen@rsyd.dk
Region Nord - Tlf.: 7841 0000, Email:
vus@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger
Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Radiologisk Selskab
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101