Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Psykiatri

Psykiatri

Introduktionsstillinger
I Region Øst findes der 66 introduktionsstillinger i psykiatri. Heraf er der placeret 44 i Region Hovedstaden og 22 i Region Sjælland. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

I Region Øst er der 25 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor de 13 opslås til besættelse pr. 1. marts, mens de resterende 12 opslås til besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på 2 eller 3 Psykiatriske afdelinger samt et ½ års ansættelse i Neurologi. Alle forløbene starter med Neurologi. Oversigt over forløbenes sammensætning kan findes her på siden.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.


Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i psykiatri. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.


Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.


Specialespecifikke kurser:
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Psykiatrisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen
Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesråd
I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet:

Overlæge Sidse Arnfred Hemmingsen, Psykiatrien Syd, Region Sjælland, er post graduat klinisk lektor i specialet.
Mail: sidar@regionsjaelland.dk

 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen, Odense Universitetshospital

Mail: uagerskov@health.sdu.dk

 

Ansættelsesproceduren i psykiatri er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456,
videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000, VUS@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning


Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogrammer

 

Dansk Psykiatrisk Selskab
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101