Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Plastikkirurgi

Introduktionsstillinger

I videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 5 introduktionsstillinger i plastikkirurgi.  Introduktionsstillingerne er et-årige og består af ansættelse på en plastikkirurgisk afdeling.

Introduktionsstillingerne opslås af afdelingen på sundhedsjobs.dk

 

Fælles kirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst opslås der årligt 3 hoveduddannelsesforløb. 1 forløb er til besættelse pr. 1. maj, og 2 er til besættelse pr. 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år og består af ansættelse på flere plastikkirurgiske afdelinger.

 

I de plastikkirurgiske hoveduddannelsesforløb indgår en fælleskirurgisk "common-trunk del". Denne består af kurser i de øvrige kirurgiske specialer. Spørg din uddannelsesansvarlige overlæge om den tidsmæssige placering for disse, når du påbegynder din første ansættelse i forløbet.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb slås op på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. De opdaterede målbeskrivelser for samtlige specialer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb skal der udarbejdes et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet i Plastikkirurgi og godkendt af Sekretariatet. Uddannelsesprogrammet redegør for hvordan, og på hvilken afdeling, de enkelte kompetencer fra målbeskrivelsen skal opnås i løbet af det 5 årige uddannelsesforløb.

 

Kurser:
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser i den plastikkirurgiske hoveduddannelse
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Plastikkirurgisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesrådet
Uddannelsesrådets overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager udviklingen og planlægningen af den lokale implementering af lærings- og evalueringsmetoder.


Kontaktpersoner
Postgraduat klinisk lektor:

Overlæge Jørgen Hesselfeldt-Nielsen, Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Roskilde. E-mail: jhe@regionsjaelland.dk


Specialespecifikke kurser:

hovedkursusleder overlæge Tina Tos, Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital. E-mail: tina.tos@regionh.dk  

 

Ansættelsesproceduren i plastikkirurgi er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Andre spørgsmål til uddannelsen (herunder igangværende uddannelsesforløb) skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region, hvor lægen er ansat.

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000, VUS@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

Operationsliste

Skabelon til CV

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk selskab for plastik- og rekonstruktionskirurgi

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101