Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Oto-rhino-laryngologi

Introduktionsstillinger

Der er 16 introduktionsstillinger placeret i Uddannelsesregion Øst.

Introduktionsstillingerne er et-årige og tilknyttet én sygehus- eller hospitalsafdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsen varer fire år og alle uddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst indeholder minimum 1. års ansættelse på Øre-næse-halskirurgisk klinik F på Rigshospitalet.

 

Der opslås 4 forløb til besættelse 1. april og 4 forløb til besættelse 1. oktober. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af sekretariatet på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger, skal derfor rettes hertil.

 

Målbeskrivelsen 

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a.  indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der udarbejdes et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Oto-rhino-laryngologi. Uddannelsesprogrammet indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencer kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser i Oto-rhino-laryngologi:

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Otolaryngologi – Hoved og Halskirurgi, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet

I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt Yngre Læger. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og implementeringen af lærings- og evalueringsmetoder.

 

 

 

Kontaktpersoner

Forman for uddannelsesrådet og specialets postgraduate kliniske lektor:

Grethe Badsberg Samuelsen, grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk

 

Hovedkursusvejleder i Oto-rhino-laryngologi:

Per Cayé Thomasen, PECA@geh.regionh.dk

 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregion skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Region Øst tlf. 3866 9930, e-mail laegeuddannelsen@regionh.dk
Region Syd tlf. 7663 1457, e-mail videreuddannelse@rsyd.dk
Region Nord tlf. 7841 0000, e-mail VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Selskab for Otolaryngologi - Hoved & Halskirurgi

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101