Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Ortopædkirurgi

Introduktionsstillinger
I Region Øst findes der fra d.1. oktober 2017 40 introduktionsstillinger til besættelse i Ortopædkirurgi. I det vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst er der 17 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor 8 opslås med besættelse 1. maj og 9 opslås med besættelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Region Øst som udgangspunkt af 33 måneders ansættelse på en stamafdeling og 12 måneders ansættelse på en anden afdeling, samt et ophold på 3 måneder på Rigshospitalet (traume). 

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af sekretariatet i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og kompetencevurderingsmetode. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Ortopædkirurgi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Portefølje

Porteføljen findes på selskabets hjemmeside under ’uddannelse’ for henholdvis introduktionsuddannelse og hoveduddannelse. Dokumentet indeholder en beskrivelse af  begreber i den lægelige videreuddannelse, en liste med alle kompetencemål, vejledende procedure antal og kompetencekort. Porteføljen skal anvendes af alle under uddannelse.


Logbog.net

Den elektroniske logbog var klar til brug for specialet ortopædkirurgi fra d.1. juni 2015. Systemet anvendes af alle introlæger ansat fra d.1. juni 2015 og frem, samt af alle læger i hoveduddannelse ansat fra efteråret 2014 og frem.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser i Ortopædkirurgi.
Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet.

I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:
Susanne Mallet, e-mail: skm@regionsjaelland.dk


Hovedkursusvejleder:
Per Wagner Kristensen, e-mail: 
Per.Wagner.Kristensen@rsyd.dk

 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst - 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1457, videreuddannelsen@rsyd.dk

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, vus@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

Skabelon til operationsliste

 

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

Oversigt over fokuserede ophold

 

Dansk Ortopædisk Selskab

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101