Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Oftalmologi

Oftalmologi

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillingerne er 1-årige og tilknyttet ét sygehus- eller hospitalsafdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk. På vedlagte oversigt kan du se hvor introduktionsstillingerne befinder sig.

 

Hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsen varer fire år og alle uddannelsesforløb starter med 18 måneders ansættelse på Øjenafdelingen på Glostrup Hospital.

 

Der opslås 4 forløb til besættelse 1. april og 5 forløb til besættelse 1. oktober. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af sekretariatet på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger, skal derfor rettes hertil.

 

Målbeskrivelsen 

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a.  indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der udarbejdes et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Oftalmologi. Uddannelsesprogrammet indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencer kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser i Oftalmologi:

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Oftalmologisk Selskab, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til

Hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet

I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt Yngre Læger. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og implementeringen af lærings- og evalueringsmetoder.

 

 

Kontaktpersoner

Forman for uddannelsesrådet og specialets postgraduate kliniske lektor:

Peter Bjerre Toft, peter.bjerre.toft@regionh.dk

 

Hovedkursusleder i Oftalmologi:

Lisbeth Sandfeld, ljsa@regionsjaelland.dk

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregion skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst tlf. 3866 9930, e-mail laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd tlf. 7663 1457, e-mail videreuddannelse@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord tlf. 7841 0000, e-mail VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Oftalmologisk Selskab

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101