Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Neurologi

Neurologi

Introduktionsstillinger
Der er 33 introduktionsstillinger placeret i Region Øst.

Introduktionsstillingerne er et-årige og tilknyttet én sygehus- eller hospitalsafdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk


Hoveduddannelsesforløb
Hoveduddannelsen varer fire år.

I Region Øst er der 11 hoveduddannelsesforløb om året, som besættes 1.marts og 1. september.

Alle forløbene består af følgende elementer (ikke i samme rækkefølge):

  • 3 mdr. neurokirurgi
  • 3 mdr. psykiatri
  • 6 mdr. neurofysiologi
  • 12 mdr. på en neurologisk afdeling
  • 18 mdr. på anden neurologisk afdeling
  • 6 mdr. på Rigshospitalet, Blegdamsvej

Se den præcise sammensætning i oversigten under links.


Opslag af hoveduddannelsesforløb
Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Region Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal derfor rettes hertil.


Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.


Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i neurologi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser i neurologi:
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Neurologisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.


Uddannelsesrådet
I Region Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt Yngre Læger, og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:
Anne-Mette Hejl, Bispebjerg Hospital, e-mail: anne-mette.hejl.01@regionh.dk


Hovedkursusvejleder i neurologi:
Helle Thagesen,Roskilde Sygehus, e-mail: hta@regionsjaelland.dk

 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst - 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1457, videreuddannelsen@rsyd.dk

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, vus@stab.rm.dk 

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

Samtalevejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Neurologisk Selskab

Yngre Neurologer

 

Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsesforløb

 

Liste over ø-neurologi 2018-2020
Kursusbeskrivelse ø-neurologi
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101