Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Neurokirurgi

Neurokirurgi

Introduktionsstillinger

Der er 4 neurokirurgiske introduktionsstillinger i Region Øst. Introduktionsstillingerne er et-årige og består af 6 mdr. på Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital efterfulgt af 6 mdr. på Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet. Dette idet de rygkirurgiske kompetencer forventes opnået i Glostrup og de kraniekirurgiske kompetencer på Rigshospitalet.

 

Hoveduddannelsesforløb
Hoveduddannelsen varer fire år. Uddannelsesen består af 3 måneders ansættelse i neurologi og efterfølgende ansættelse ved Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet og Videncenter for Rygsygdomme, Glostrup Hospital. I Region Øst er der 1 årligt hoveduddannelsesforløb til besættelse pr. 1. januar.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås én gang årligt af Sekretariatet i Uddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal derfor rettes til Uddannelsesregion Syd.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.


Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i neurologi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser i neurokirurgi

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Neurokirurgisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesrådet
Det neurokirurgiske speciale har et landsdækkende uddannelsesråd, hvis overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige uddannelsesregioner, og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Specialets postgratuale Kliniske lektor i Videreuddannelse region Øst er Per Bjørnstad Rochat, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet, mail: per.bjoernstad.rochat@regionh.dk  
 

Hovedkursusleder i Neurokirurgi er Helga A. Gulisano, Uddannelsesansvarlig Overlæge, Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. E-mail: heang@rn.dk

 

Spørgsmål vedrørende ansættelse i hoveduddannelsesforløb rettes til Region Syd, som opslår alle hoveduddannelsesforløb. Andre spørgsmål til uddannelsen skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region.

 

Uddannelsesregion Øst - 3866 9930, www.laegeuddannelsen.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, www.videreuddannelsen-syd.dk

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, www.videreuddannelsen-nord.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Uddannelsesprogrammer

 

Dansk Neurokirurgisk Selskab

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101