Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Målbeskrivelse, uddannelsesprogram, uddannelsesplan & logbog

Målbeskrivelse
Hvert specialeselskab har udarbejdet en målbeskrivelser for de kompetencer, den uddannelsessøgende læge skal tilegne sig i løbet af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen i specialet. For hver enkelt kompetence angives der endvidere en læringsmetode og én eller flere evalueringsmetoder. Specialets målbeskrivelse er efterfølgende godkendt af Sundhedsstyrelsen.

 

Målbeskrivelserne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde en skabelon for målbeskrivelsen.

 

Uddannelsesprogram

På baggrund af de læringsmål, som står angivet i målbeskrivelsen, har afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet udarbejdet et uddannelsesprogram, som illustrerer for den uddannelsessøgende og andre uddannelsesinteressenter, hvordan afdelingen har planlagt, at den uddannelsessøgende skal opnå de nødvendige kompetencer i løbet af ansættelsen samt, hvordan disse skal evalueres.

 

I hoveduddannelsen samt enkelte introduktionsstillinger er lægen ansat i flere på hinanden følgende ansættelser. Uddannelsesprogrammet er først fudstændigt, når det indeholder delbeskrivelser fra samtlige ansættelser i et uddannelsesforløb. Når et forløb fordeler sig på flere ansættelser, er det særligt vigtigt, at uddannelsesprogrammet tydeligt specificerer, på hvilken afdeling hver enkelt kompetence skal opnås.

 

I uddannelsesprogrammet genfinder du kompetencemålene samt de tilhørende lærings- og evalueringsmetoder fra målbeskrivelsen. Det skal også fremgå af programmet, hvilke kurser du skal på (både specialespecifikke samt generelle kurser) samt, om du skal på fokuserede ophold i andre specialer. Herudover indeholder uddannelsesprogrammet bl.a. også et præsentationsafsnit om afdelingen/afdelingerne og et afsnit om, hvordan introduktion og evalueringssamtaler foregår.

 

Da uddannelsesprogrammet er udarbejdet af afdelingerne og  uddannelsesrådet, skal det udleveres til dig i den første ansættelse i dit uddannelsesforløb.

 

Uddannelsesplan

Du og din hovedvejleder i hvert uddannelseselement udarbejder sammen en uddannelsesplan for dit forløb det pågældende sted. Uddannelsesplanen er din ”opskrift” på i hvilken rækkefølge, hvornår og hvordan du opnår de forskellige kompetencer. De fleste har en overordnet plan for hele den konkrete ansættelse og deler så denne plan op i mindre ”stykker”. Du følger op både delpanerne og den samlede plan ved de samtaler, du har med din hovedvejleder. Du er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på hvis du ikke opnår kompetencerne som planlagt.

 

Portefølje/logbog

Hvor uddannelsesprogrammet er et afdelingsspecifikt dokument, er porteføljen dit eget personlige dokument. I porteføljen indgår nemlig logbogen. I logbogen skal samtlige erhvervede kompetencer i løbet af et uddannelsesforløb attesteres. Godkendelse af den enkelte kompetence kræver læselig underskrift og stempel samt dato af den uddannelsesansvarlige overlæge eller af de personer, som den uddannelsesansvarlige har uddelegeret underskriftskompetence til.  Der må ikke anvendes gentagelsestegn eller ”Tuborg-klammer” i logbogen.

 

Logbogen for introduktionsuddannelsen skal anvendes som dokumentation for, at introduktionsuddannelsen er godkendt, når du ansøger om et hoveduddannelsesforløb. På tilsvarende vis skal logbogen fra hoveduddannelsen bruges, når du søger om speciallægeautorisation hos Sundhedsstyrelsen.

Links:

 

Eksempel på uddannelsesplan

 

Målbeskrivelser og skabelon på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101