Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Krav til godkendelse af ansættelse

Et uddannelsesforløb kan godkendes, hvis forløbet er gennemført tilfredsstillende, og hvis der ikke har været mere end 10 % fravær i løbet af ansættelsen.

 

Fravær er for eksempel barsel, sygdom, barns sygedag, omsorgsdage eller kursusdage, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. Ferie regnes ikke som fravær. Fravær beregnes således, at 6 måneder regnes som 180 dage og 1 år som 360 dage. I en 6 måneders ansættelse må man derfor have maksimalt 18 fraværsdage og ved 1 års ansættelse maksimalt 36 fraværsdage. Hvis man er syg henover en weekend eller på fridage, tælles disse med i fraværet. Det betyder, at hvis den uddannelsessøgende læge melder sig syg om fredagen og først er rask igen onsdag ugen efter, vil både fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag tælle som fravær. Det gælder også, selvom den uddannelsessøgende ikke havde planlagt tjeneste mellem fredag og onsdag.

 

Hvis der er mere end 10 % fravær i ansættelsen, skal der gennemføres en erstatningsansættelse, før uddannelseselementet kan godkendes. Erstatningsansættelsen aftales i samarbejde med Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst. Læs i øvrigt under "Erstatningsansættelse".

 

Dokumentation for godkendt uddannelseselement ved uddannelse efter 2003-bestemmelserne (ny ordning)

For at et uddannelsesforløb kan godkendes, skal der foreligge følgende dokumentation:

- Underskrevet skema til attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Attestationsskemaet dokumenterer, at uddannelseselementet er gennemført, og de tidsmæssige grænser for fravær er overholdt.

- Attestation i logbogsdelen af porteføljen, der viser, at de kompetencer, der skulle læres i løbet af ansættelsen, er opnået. Der skal være en underskrift samt en dato for hver kompetence, der godkendes. Porteføljen udleveres på afdelingen. Hvis der ikke forefindes en portefølje, skrives kompetancerne under af den uddannelsesansvarlige overlæge eller af denne udpegede vejleder, i selve målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Den uddannelsessøgende læge skal gemme den originale udgave af skemaet til attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen og porteføljen til brug for ansøgningen om speciallægeautorisation. Læs nærmere under "Speciallæge autorisation".

 

Dokumentation for godkendt uddannelseselement ved uddannelse efter 1996-bestemmelserne (gammel ordning)
For at et uddannelsesforløb kan godkendes, skal der foreligge et underskrevet CS-bilag for hvert gennemført uddannelseselement. CS-bilaget er beviset for, at uddannelseselementet er gennemført tilfredsstillende, og at den tidsmæssige varighed af ansættelsen er overholdt. Den uddannelsessøgende læge skal have den originale udgave af CS-bilaget og gemme det til brug for ansøgningen om speciallægeautorisation.

 

Efter 31.12.2012 kan der ikke godkendes uddannelse efter 1996-bestemmelserne.

 

Links:

 

Erstatningsansættelse

 

Speciallæge autorisation

 

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

 

Målbeskrivelser

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101