Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Klinisk onkologi

Introduktionsstillinger
I Region Øst er der 30 introduktionsstillinger i Klinisk Onkologi. Introduktionsstillingen er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i Klinisk Onkologi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst er der 12 hoveduddannelsesforløb. Alle hoveduddannelsesforløb i Region Øst er fordelt på 3-4 afdelinger, startende med 1 år på Intern medicinsk afdeling, herefter 3 år på højt specialiseret afdeling, og sidste år på regional afdeling. Der er i regionen 2 højt specialicerede afdelinger placeret på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Der er 3 regionale afdelinger henholdsvis Hillerød Hospital, Sygehus Nord - Roskilde og Sygehus Syd - Næstved. Sammensætningen af højt specialiserede og regionale afdelinger roterer fra opslag til opslag.

 

Intern medicin (1 år)

Højt specialiseret afdeling (3 år)

Regional afdeling (1 år)

Roskilde

Hillerød

Nykøbing F

Slagelse

Rigshospitalet

 

Herlev Hospital

Roskilde

Hillerød

Næstved

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Ansættelsesproceduren i Klinisk Onkologi er regionalt placeret.

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

Hvis der er over 10 ansøgere, indkaldes alle ansøgere ikke til samtale.

 

Det er 2 opslag om året. Hoveduddannelsesforløbene er til besættelse henholdsvis 1. maj og 1. november.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. De opdaterede målbeskrivelser for samtlige specialer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Klinisk Onkologi.

 

Uddannelsesprogrammerne indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger skal tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Generelle kurser:
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesråd
I uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt Yngre Læger, og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Uddannelse efter 1996-bekendtgørelsen:
Der er fortsat læger, der er under uddannelse i henhold til 1996-bekendtgørelsen. Det drejer sig primært om læger, der mangler fase III (1. reservelæge) uddannelse, idet der i Region Øst ikke var uddannelsesforløb i specialet.

 

Stillingerne opslås af de afdelinger, der tidligere havde fase III uddannelse, det være sig Rigshospitalet og Herlev Hospital. Du skal være opmærksom på, at speciallægeuddannelsen i henhold til 1996-bekendtgørelsen skal være afsluttet senest med udgangen af 2012.

 

Kontaktpersoner

Formanden for uddannelsesrådet og Pædagogisk Klinisk Lektor: 

Overlæge Trine Juhler-Nøttrup, Herlev Hospital. E-mail: tjn@dadlnet.dk

  

Hovedkursusleder: 
Overlæge Carsten Rytter, Århus Sygehus. E-mail: carsrytt@rm.dk  

 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Region Øst - 3866 9930  laegeuddannelsen@regionh.dk
Region Syd - 6541 3800 
videreuddannelsen@rsyd.dk
Region Nord - 7841 0000 
VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Attestation for godkendt i-stilling

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Uddannelsesprogram

 

Oversigt over introduktionsstillinger

 

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101