Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Klinisk mikrobiologi

Introduktionsstillinger

Der er i videreuddannelsesregion Øst 10 introduktionsstillinger til besættelse i Klinisk Mikrobiologi. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus/hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

Der opslås 3 forløb i Region Øst. Alle forløb besættes pr. 1. marts. Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Region Øst af 2 års ansættelse på en mikrobiologisk afdeling, 3 måneders ansættelse på en medicinsk afdeling og 9 måneder på Statens Serum Institut samt efterfølgende 1 års ansættelse på en Mikrobiologisk afdeling. I det vedhæftede dokument findes en oversigt over sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Region Øst opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst på sundhedsjobs.dk, og søges i Videreuddannelsen.dk.

Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal derfor rettes til sekretariatet.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. De opdaterede målbeskrivelser for samtlige specialer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Klinisk mikrobiologi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser
Læs under "Kursus og forskningstræning" for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser i klinisk mikrobiologisk hoveduddannelse:

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet

I klinisk mikrobiologi Region Øst findes der et regionalt uddannelsesråd, sammensat af repræsentanter fra de mikrobiologiske afdelinger samt YL. Uddannelsesrådets overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Kurt Fuursted, e-mail: KFU@SSI.dk

 

Hovedkursusvejleder, Afdelingslæge Barbara Juliane Holzknecht, KMA Herlev Hospital,

Tlf. 3868 3850, e-mail: barbara.juliane.holzknecht@regionh.dk

 

 

Ansvaret for ansættelsesprocessen i forbindelse med opslag og besættelse af hoveduddannelsesforløb er placeret i Region Øst, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette, skal rettes til kontaktpersonen her. Andre spørgsmål til uddannelsen (herunder igangværende uddannelsesforløb) skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi

 

Uddannelsesprogram H-forløb
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101