Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Klinisk immunologi

Uddannelsen i specialet klinisk immunologi finder aktuelt kun sted ved klinisk immunologisk afdeling Region Hovedstaden. Afdelingen består af hovedfunktion på Rigshospitalet, en lidt større afdeling i Herlev og ellers en del tappesteder(blodbankfunktion) samt vævtypelaboratoriet på Rigshospitalet. 

 

Introduktionsstillinger

I Region Øst findes der 5 introduktionsstillinger i klinisk immunologi, hvoraf er placeret i på Rigshospitalet i henholdsvis blodbank og på vævstypelaboratoriet. I det vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er et-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

Der er normering til at opslå 4 hoveduddannelsesforløb årligt i hele Danmark, hvoraf Region Øst kan opslå 2 hoveduddannelsesforløb. Der er opslag en gang årligt eller efter behov. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på klinisk immunologisk afd blodbanken RH, Vævstypelaboratoriet RH samt klinisk immunologisk afdeling blodbank på Herlev Hospital. Sammensætningen varierer lidt fra opslag til opslag men alle ophold indeholder mindst 12 mdr. på vævstypelaboratoriet og ½ - 1 år på Herlev, samt vanligvis 2 år i blodbanken på RH

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås centralt af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord på sundhedsjobs.dk. Vurdering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb sker på baggrund den af specialet udarbejdede faglige profil.  

 

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der fastlægger de minimumskompetencer, som alle uddannelsessøgende skal opnå i løbet af speciallægeuddannelsen. Derudover indeholder målbeskrivelsen en angivelse af læringsmetode samt evalueringsstrategi for uddannelsen. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”Måbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af de postgraduate kliniske lektorer. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger(funktioner) kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser
Læs under "Kursus og forskningstræning" for nærmere information.

 

Specialespecifikt kursus

I hoveduddannelsen indgår en række obligatoriske kurser, både generelle samt specialespecifikke kurser. En beskrivelse af kurserne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesråd

Der er nedsat et landsdækkende uddannelsesråd for klinisk immunologi, som er sammensat af repræsentanter fra de uddannelsesgivende afdelinger samt PKL-erne i specialet. Uddannelsesrådet har til opgave at medvirke til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltage i implementeringen af nye lærings- og evalueringsmetoder. Sekretariatet i region nord varetager sekretariatsbetjeningen af rådet, men der er pt. ingen mødeaktivitet.

 

Kontaktpersoner

Hovedkursusleder: Overlæge John Bæch Email. jb@rn.dk

Pædagogisk klinisk lektor: Morten Dziegel ;Email: morten.dziegiel@rh.regionh.dk

Pædagogisk klinisk lektor: Henrik Illum Email: henrik.ullum@rh.regionh.dk

 

Ansvaret for ansættelse i hoveduddannelsesforløb er placeret i Region Nord, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette skal foregå til kontaktpersonen der.

Andre spørgsmål til uddannelsen i Region Øst kan foregå til de to kliniske lektorer Morten Dziegiel eller Henrik Ullum begge Rigshospitalet, eller til Videreuddannelsessekretariatet i Region øst.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

 

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101