Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin

Introduktionsstillinger

I Uddannelsesregion Øst findes der 13 introduktionsstillinger i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Placeringen af introduktionsstillingerne ses i det vedhæftede dokument. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive afdelinger på sundhedsjobs.dk

 

Hoveduddannelsesforløb
I Uddannelsesregion Øst er der 5 hoveduddannelsesforløb. Da forløbene er opbygget omkring ansættelser af 21 måneders varighed varierer opslagstidspunkterne fra år til år. Der opslås forskelligt antal forløb og forskellige kombinationer af forløb i hver runde, da der er i alt 8 forskellige kombinationer. Der opslås i gennemsnit 5 forløb per år normalt i mindst to runder. Tiltrædelsestidspunktet er varierende fra runde til runde. Hoveduddannelsen varer 4 år. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser de mulige sammensætninger af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kruser.

Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet
I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Overlæge Lars Thorbjørn Jensen, Klinisk Fysiologisk Afdeling Z, Herlev Hospital

E-mail:  lars.thorbjoern.jensen.01@regionh.dk

 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder:

Overlæge Peter Sandor Oturai, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

E-mail:  pso@rh.dk

 

Ansættelsesproceduren i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101