Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Klinisk farmakologi

Introduktionsstillinger

I videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 6 introduktionsstillinger i klinisk farmakologi. Introduktionsstillingerne er et-årige og indeholder ansættelse på en afdeling. Alle introduktionsstillinger er placeret på Bispebjerg Hospital. Introduktionsstillingerne opslås af afdelingerne på sundhedsjobs.dk. (tidligere lægejob.dk)

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst opslås der årligt 2 hoveduddannelsesforløb, til besættelse henholdsvis pr. 1. maj, og  1.november. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af 2 års ansættelse på flere medicinske afdelinger og 2år på klinisk farmakologiske afdeling. Uddannelsesforløbene vil blive revideret i 2015.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af den motiverede ansøgning, CV  samt specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret før ansættelse på første afdeling. Uddannelsesprogrammet fremsendes fra den klinisk farmakologiske afdeling på Bispebjerg Hospital. Uddannelsesprogrammerne er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Klinisk farmakologi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning”  for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser i den klinisk farmakologiske hoveduddannelse

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologisk. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen
Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen. Oplysninger om de specialespecifikke kurser findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under punktet specialespecifikke kurser

 

Uddannelsesrådet
I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt YL. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager udviklingen og planlægningen af den lokale implementering af lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Overlæge, dr. med. Jesper Sonne, Bispebjerg Hospital. E-mail: jesper.sonne@regionh.dk

 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder Hanne Borgeskov email: hanbo@regionsjaelland.dk

 

Ansættelsesproceduren i klinisk farmakologi er landsdækkende, således at videreuddannelsesregion øst står for opslag på tværs af landet. Specifikke spørgsmål om hvornår der er opsalg af hoveduddannelses-forløb i de enkelte videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region.

 

Spørgsmål om tilrettelæggelse af uddannelsen i den enkelte region skal rettes til den pågældende videreuddannelsesregion.


Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk 
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000, VUS@stab.rm.dk

Links:

Faglig profil

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101