Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Klinisk biokemi

Introduktionsstillinger

I Region Øst findes der 6 introduktionsstillinger i Klinisk Biokemi, der alle er placeret i Region Hovedstaden.  I det vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

Der opslås årligt 6½ hoveduddannelsesforløb i hele Danmark, hvoraf 3 forløb er i Region Øst. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på 3 forskellige afdelinger. I det vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene i Region Øst.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil.
Der er opslag af forløb til besættelse pr. 1. marts. De forløb, som ikke besættes ved denne runde, genopslås ofte i efteråret. Vurdering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb sker på baggrund af den faglige profil.

 

Målbeskrivelsen  

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der fastlægger de minimumskompetencer, som alle uddannelsessøgende skal opnå i løbet af speciallægeuddannelsen. Derudover indeholder målbeskrivelsen en angivelse af læringsmetode samt evalueringsstrategi for uddannelsen. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle uddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet i Klinisk Biokemi og godkendt af Sekretariatet. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger skal tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af uddannelsen.

 

Kurser
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

De specialespecifikke kurser:
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser afholdes af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet

I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for Klinisk Biokemi, hvis overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige amter samt Yngre Læger. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst, samt specialets postgraduate kliniske lektor:
Jørgen Thode, Hillerød Hospital, email: jot@noh.regionh.dk

 

Hovedkursusvejleder i Klinisk biokemi, Holger Møller, email: holgmoel@rm.dk

 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Region Øst - Tlf.: 3866 9930, Email: laegeuddannelsen@regionh.dk
Region Syd - Tlf..
7663 1457, Email: videreuddannelsen@rsyd.dk
Region Nord - Tlf.: 7841 0000, Email: vus@stab.rm.dk 
  

 

Links:

 

Faglig profil

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101