Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Kirurgi

Kirurgi

Introduktionsstillinger

I videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 33 introduktionsstillinger i kirurgi. Introduktionsstillingerne er et-årige og indeholder ansættelse på en kirurgisk afdeling.

Introduktionsstillingerne opslås af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Fælles kirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst opslås der årligt 12 hoveduddannelsesforløb, halvdelen med tiltrædelse 1. maj og den anden halvdel med tiltrædelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år og består af ansættelse på flere kirurgiske afdelinger, hvoraf den ene fungerer som "stamafdeling" for den uddannelsessøgende.

 

I de kirurgiske hoveduddannelsesforløb indgår en fælleskirurgisk "common-trunk del". Denne består af kurser i de øvrige kirurgiske specialer. Spørg din uddannelsesansvarlige overlæge om den tidsmæssige placering for disse, når du påbegynder din første ansættelse i forløbet.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk, specialets faglige profil og den af ansøger medbragte, korte case.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Kirurgi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kurser i den kirurgiske hoveduddannelse

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Kirurgisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen
Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesrådet
I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt YL. Rådet medvirker bl.a. til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager udviklingen og planlægningen af den lokale implementering af lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

overlæge Randi Beier-Holgersen, Hillerød Sygehus. E-mail: randi.beier-holgersen@regionh.dk 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder Randi Beier-Holgersen.

 

Ansættelsesproceduren i kirurgi er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.


Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000, VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

Nyt vurderingsskema fra YDK

Vejledning til YDK's vurderingsskema

Operationsliste egen sammentælling

Operationsliste afdelingsvis

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk kirurgisk selskab
Yngre danske kirurger
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101