Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Karkirurgi

Karkirurgi

Introduktionsstillinger
I Region Øst findes der 4 karkirurgiske introduktionsstillinger, fordelt på Karkirurgisk klinik, Rigshospitalet og karkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus. Introduktionsstillinerne er af 12 mdr. s varighed.

Introduktionsstillingerne opslås af afdelingerne på sundhedsjobs.dk.

 

Fælles kirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst opslås der årligt 1 hoveduddannelsesforløb til besættelse pr. 1.november. Hoveduddannelsen varer 5 år og består af ansættelse på to karkirurgiske afdelinger, hvoraf den ene fungerer som "stamafdeling" for den uddannelsessøgende.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås af Sekretariatet i Uddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal derfor rettes til Uddannelsesregion Syd

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. De opdaterede målbeskrivelser for samtlige specialer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i karkirurgi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser
Læs under "Kursus og forskningstræning" for nærmere information.


Specialespecifikke kurser i den karkirurgiske hoveduddannelse

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Karkirurgisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen
Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesrådet
I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger, og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder. Da karkirurgi er et lille speciale med hensyn til antallet af uddannelsespladser, er der nedsat et landsdækkende uddannelsesråd, med repræsentanter fra alle tre uddannelsesregioner samt YL.

 

Kontaktpersoner
Formanden for uddannelsesrådet:

Overlæge Nikolaj Grøndal, Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg nikolaj.groendal@viborg.rm.dk

 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder; Overlæge Kim Chr. Houlind, Karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus 

 

Postgraduat klinisk lektor i Region Øst

Overlæge Jonas Eiberg, Karkirurgisk klinik, Rigshospitalet jonas.eiberg@regionh.dk  

 

Ansvaret for ansættelsesprocessen i forbindelse med opslag og besættelse af hoveduddannelsesforløb er placeret i Region Syd, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette, skal rettes til kontaktpersonen her. Andre spørgsmål til uddannelsen (herunder igangværende uddannelsesforløb) skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region, hvor lægen er ansat.

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930,
laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000, VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk karkirurgisk selskab

 

Uddannelsesprogram introduktionsstilling Rigshospitalet

Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101