Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Intern medicin - Reumatologi

Introduktionsstillinger
Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Reumatologi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt hospital, i nogle tilfælde på to afdelinger. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive afdelinger på sundhedsjobs.dkFor en samlet oversigt over introduktionsstillingerne læs i øvrigt under
”Introduktionsuddannelsen".

 

Hoveduddannelsesforløb
Region Øst har i alt 8 hoveduddannelsesforløb, hvor de 4 opslås til besættelse 1. september og de 4 til besættelse 1. marts. De 8 hoveduddannelsesforløb er sammensat af 5 x 12 måneders ansættelse.


Opslag af hoveduddannelsesforløb:
Hoveduddannelsesforløb i Region Øst opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal derfor rettes til sekretariatet.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der blandt andet indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. De opdaterede målbeskrivelser for samtlige specialer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Intern Medicin: Reumatologi.

 

Uddannelsesprogrammerne indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger skal tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen. Du kan finde dem her på siden, i menuen til højre uner 'uddannelsesprogrammer'.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser:
I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Reumatologisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen
Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

Uddannelsesråd
I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt Yngre Læger, og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Tommy Friisgaard Oehlenschlæger, e-mail: Tommy.Friisgaard.Oehlenschlaeger@regionh.dk


Hovedkursusvejleder:

Birte Stæhr Juul, e-mail: Birte.Juul.01@regionh.dk 


 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst - 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1457, videreuddannelsen@rsyd.dk

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, vus@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Attestation for godkendte kompetencekort

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Introduktionsuddannelsen

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Reumatologisk Selskab

 

Uddannelsesprogrammer
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101