Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Intern medicin - Nefrologi

Introduktionsstillinger

Læs mere under ”Introduktionsuddannelsen”.

 

Hoveduddannelsesforløb

I Uddannelsesregion Øst er der 5 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 2 forløb til besættelse per 1. marts og 3 forløb til besættelse per 1. september. Hoveduddannelsen varer 5 år. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kruser.

Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Bemærk at der både er fælleskurser i Intern Medicin og Nefrologiske kurser.

Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet
I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Overlæge Niels Løkkegaard, med. afd., Holbæk Sygehus

E-mail: nlo@regionsjaelland.dk
 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder Intern Medicin fælleskurser:

Anders Rinnov Nielsen, Rigshospitalet

E-mail: rinnov@gmail.com
 

Hovedkursusleder Nefrologiske kurser:

Afdelingslæge Lene Boesby, Sjælland Universitetshospital, Roskilde

E-mail: lboes@regionsjaelland.dk

 

Ansættelsesproceduren i Intern Medicin: Nefrologi er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Atteestation for godkendte kompetencekort

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Introduktionsuddannelsen

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogrammer

 

Dansk Nefrologisk Selskab
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101