Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Intern medicin - Introduktionsuddannelsen

I Videreuddannelsesregion Øst er der 196 introduktionsstillinger i Intern Medicin. Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende til hoveduddannelsesforløb i specialerne hørende til Intern Medicin.

Introduktionsstillingerne er et-årige og opslås af de enkelte afdelinger på sundhedsjobs.dk

 

Introduktionsuddannelsesforløbene:

Forløbene består enten af en samlet ansættelse på 12 måneder eller af i alt to ansættelser på hver 6 måneders.

Under links, findes en samlet oversigt over introduktionsstillinger i Intern Medicin i Videreuddannelsesregion Øst.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. De opdaterede målbeskrivelser for samtlige specialer kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Logbog.net:

Adgang til logbog.net fremsendes den dag uddannelseslægen tiltræder sin i-stilling. I logbog.net findes kompetenceliste og de tilhørende kompetencekort findes under punktet 'Specialespecifikke filer'.

 

Generelle kurser:

I speciallægeuddannelsen er der følgende obligatoriske generelle kursus i introduktionsuddannelsen: Kursus i Pædagogik 2 (vejledningsdelen).

 

For nærmere information om de generelle obligatoriske kurser ,læs under "Kursus og forskningstræning".

 

Kontaktpersoner:

Spørgsmål til introduktionsuddannelsen i Intern Medicin skal foregå til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion.

 

Videreuddannelsesregion Øst - 3866 9930 (laegeuddannelsen@regionh.dk)

Videreuddannelsesregion Syd - 7663 1000 (videreuddannelsen@rsyd.dk)

Videreuddannelsesregion Nord - 7841 0800 (vus@stab.rm.dk)

Links:

 

Målbeskrivelse

 

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

 

Dansk Selskab for Intern Medicin

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101